Một trong bốn chính sách lớn được Bộ LĐTBXH đề xuất trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi - phương án 1 là thống nhất thời gian làm việc trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội dự kiến từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, nghỉ trưa 60 phút - và lập luận để thống nhất với thời gian làm việc của các quốc gia!

Nhưng trước 72 giờ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc, phương án này đã phải rút, vì có nhiều ý kiến của các Bộ, ngành, nhân dân phản đối. “Rút” chưa phải đã xong. Vấn đề lại trở nên nóng hơn với câu hỏi: Sao chính cơ quan chính sách lại đề xuất “chính sách” không phù hợp? Nhất là lập luận của Bộ cho rằng “Để thống nhất với thời gian làm việc của các quốc gia”(!).

Sai bét. Khác với nước ta diện tích dọc theo kinh tuyến nên chỉ có một múi giớ, nhiều nước trên thế giới, nhất là những nước ở châu Âu diện tích theo chiều dài vĩ tuyến thì giờ làm việc được quy định mỗi vùng một khác. Điển hình như nước Nga có tới 11 múi giờ, nên thời gian làm việc cũng khác nhau.

Mùa đông băng giá, nhiều nước vùng Bắc cực đêm dài, ngày ngắn, thì tuy có chung múi giờ, chính quyền địa phương vẫn phải thống nhất “vặn đồng hồ” đẩy  giờ muộn lên có khi cả trăm phút, để vừa bảo vệ sức khỏe cho nhân dân vừa tiết kiệm điện.

Rõ ràng là phương án bắt đầu giờ làm việc buổi sáng muộn hơn tới 60 phút và bớt thời gian nghỉ trưa, kéo dài thời gian làm chiều (phương án 1) mà Bộ LĐTBXH đề xuất không phải “để thống nhất giờ làm việc với các quốc gia”.

Thế thì tại sao trong tờ trình Dự thảo Bộ này lập luận là để thống nhất với các quốc gia? Đó là chưa nói việc thay đổi giờ làm việc trong nước trong giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp. Trước thềm Kỳ họp Quốc hội, trao đổi với lãnh đạo các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho rằng cả lập luận về đề xuất nghỉ ngày 27-7 hằng năm cũng chưa có cơ sở!

Dư luận chỉ có thể lý giải được, đó là sự cẩu thả và năng lực, kiến thức có hạn của những người tham mưu dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi trình Quốc hội thông qua kỳ họp này.

Huy Thiêm