Ngày 29-6, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 giữa nhiệm kỳ khóa VI (2017-2022).

Nửa nhiệm kỳ qua (từ tháng 10-2017) đến nay, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các cấp Hội CCB T.P Hà Nội đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ được gần 8,4 tỷ đồng, giúp 280 hội viên CCB xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 89 hộ CCB nghèo 1,389 tỷ đồng phát triển sản xuất...

Các cấp Hội tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Có 8.948 hội viên tham gia ban chỉ đạo, ban xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. Vận động CCB, CQN gương mẫu trong công tác dồn điền đổi thửa, có 13.483 hộ gia đình hội viên tự nguyện hiến 630.001m2 đất, trong đó có 74.693m3 đất thổ cư để phát triển cơ sở hạ tầng; ủng hộ 59,563 tỷ đồng, 184.360 ngày công, tham gia tu sửa 1.046,3km đường giao thông liên thôn, xã; 780,8km kênh mương nội đồng; sửa chữa 474 trường học, bệnh xá... Đồng thời tham gia giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, với hơn 800 buổi giao lưu, tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử... cho hơn 10.000 ĐVTN, sinh viên, học sinh; phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu 107 đoàn viên ưu tú làm nguồn phát triển Đảng.  

Vũ Viết Xô