Lãnh đạo Hội chúc mừng Bí thư và Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Đoàn Anh Hải

Trong 2 ngày 29 và 30-6-2020, Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó bí thư Đảng ủy và đại diện các cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo T.Ư Hội và 93 đảng viên trong Đảng bộ.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội và các ý kiến đóng góp nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo Cơ quan T.Ư Hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; luôn bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu, đề xuất cho Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội triển khai toàn diện các nội dung công tác trọng tâm. Tiêu biểu như Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022), Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (1989-2019)…

Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan tham mưu cho Đảng đoàn, Thường trực T.Ư Hội chỉ đạo Hội CCB các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng; đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng trong tình hình mới. Tham mưu chỉ đạo các cấp Hội động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường. Tham mưu cho Đảng đoàn, BCH T.Ư Hội xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh.

5 năm qua, Đảng bộ lãnh đạo xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện: Quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; gắn xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã xác định các giải pháp, chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu hằng năm, Đảng bộ, Đảng ủy và 100% chi bộ, chi ủy, đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Không có tập thể yếu kém, không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

Đại hội đã sôi nổi thảo luận với nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ thay mặt Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh của Đảng bộ Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của Đảng bộ: Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, chuẩn mực về nguyên tắc, thủ tục.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, do đồng chí Khuất Việt Dũng - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Bí thư; và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ cơ quan dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, gồm đồng chí Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Khuất Việt Dũng.

Quang Huy