Ngày 22/7/2020 Đoàn công tác Trung ương Hội CCB Việt Nam do Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Thắng và Hội CCB tỉnh Lào Cai về kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm; Kiểm tra việc thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội CCBVN khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022); nắm tình hình thực hiện Qui định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 của Ban chấp hành Hội CCB Việt Nam về xây dựng tổ chức Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đoàn kiểm tra đánh giá làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra; 6 tháng đầu năm 2020 Hội CCB tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của địa phương; tỷ lệ hội viên tham gia cấp ủy các cấp và đảm nhiệm các cương vị trong bộ máy hệ thống chính trị của địa phương cao, tiếp tục khẳng định vị trí vai trò cựu chiến binh trong mọi lĩnh vực. Tích cực chủ động tham gia các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Các cấp hội quan tâm chỉ đạo triển khai giúp nhau xóa dột nát, giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ đói nghèo thấp. Thực hiện tốt chương trình phối hợp tham gia giáo dục truyền thống thế hệ trẻ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều giải pháp thu hút, tập hợp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về tham gia câu lạc bộ quân nhân, ban liên lạc truyền thống.v.v. Coi trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội CCB các huyện chỉ đạo cơ sở sơ kết điểm rút kinh nghiệm, cấp tỉnh chọn Hội CCB huyện Bảo Thắng sơ kết điểm rút kinh nghiệm, co sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn tham dự và đánh giá cao vị trí vai trò hoạt động của Hội CCB trên địa bàn.

Thực hiện Qui định 212-QĐ/TW của Ban Bí thư và Nghị quyết 05/NQ-CCB của Ban chấp hành Hội CCB VN, Hội CCB tỉnh Lào Cai đã quán triệt, nghiên cứu kỹ và chủ động triển khai thực hiện đến các cơ sở Hội phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn. Đoàn công tác tiếp thu những kiến nghị của Hội CCB các cấp về tổ chức biên chế về tiêu chí cán bộ hội CCB cơ sở phù hợp với đặc thù CCB niềm núi.

Đoàn công tác Trung ương Hội đã đến thăm mô hình phát triển kinh tế của hội viên cựu chiến binh Vũ Xuân Khánh thuộc chi hội CCB thôn Cánh Địa, xã Sơn Hải huyện Bảo Thắng; tặng 10 xuất quà cho hội viên CCB là thương Binh nhân dịp 27/7, đến thăm đồng chí Nguyễn Văn Lỵ nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lào Cai khóa II./.