Quang cảnh lễ bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Ảnh: TUẤN ANH

Sáng 23-12, sau 5 ngày làm việc chính thức, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã bế mạc tại Hà Nội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đã quán triệt sâu sắc những nội dung lớn của đường lối Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án quan trọng về đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay. Qua 23 phiên họp với hơn 300 lượt ý kiến phát biểu hội nghị đã thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện, tình hình, cơ hội, thách thức đặt ra trong môi trường đối ngoại; phương hướng, biện pháp triển khai công tác đối ngoại thời gian tới; các biện pháp để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành ngoại giao theo hướng tiên phong, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, giữa ngành ngoại giao với các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp với phương châm phục vụ lợi ích quốc gia – dân tộc, phụng sự Đảng, đất nước, nhân dân.

Đánh giá về công tác đối ngoại trong thời gian qua, hội nghị nhận định, trong bối cảnh môi trường đối ngoại phức tạp, công tác đối ngoại đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều thành tựu như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên Khai mạc Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 đã khẳng định: Ngành ngoại giao và đối ngoại đã “đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước”.

Hội nghị tiếp tục xác định nhiệm vụ bao trùm của ngành Ngoại giao trong thời gian tới là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Để thực hiện được nhiệm vụ bao trùm đó, hội nghị đã nêu trọng tâm, ưu tiên trong thời gian tới là đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ với các nước; tiếp tục mở rộng và nâng tầm mạng lưới quan hệ với các đối tác, nhất là với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống; tiếp tục nâng tầm đối ngoại đa phương, phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Việt Nam trong các tổ chức khu vực, quốc tế; xác định ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm, phát huy tinh thần lấy người dân, địa phương, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại để phát huy mạnh mẽ sức mạnh mềm Việt Nam; thực hiện đại đoàn kết dân tộc, hòa hợp dân tộc, quan tâm chăm lo người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ quyền, lợi ích của công dân; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các trụ cột, kênh và các cơ quan đối ngoại tạo sức mạnh tổng hợp; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu và đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành.

 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, sự tham gia của các ban, bộ, ngành, địa phương và đóng góp của toàn thể các đại biểu để Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 thành công tốt đẹp.

Thời gian tới, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, toàn ngành Ngoại giao sẽ quán triệt sâu sắc các tư tưởng chỉ đạo và định hướng chiến lược về đối ngoại của Đại hội XIII, các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại cũng như các chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại hội nghị; tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai hiệu quả các công tác đối ngoại.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị toàn thể cán bộ ngành Ngoại giao ở trong và ngoài nước không tự hài lòng với kết quả đạt được mà cần luôn nỗ lực không ngừng để năm sau kết quả luôn cao hơn năm trước.

 Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trao bằng khen Bộ trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cũng tại lễ bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trao bằng khen Bộ trưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

HÀ PHƯƠNG – PHƯƠNG LINH