Ký kết thi đua giữa các Hội CCB của 19 phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Sáng12-12, Hội CCB thành phố Bắc Ninh và Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động: “CCBtham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018-2023”. Dự hội nghị có đại diện Thường trực Hội CCB tỉnh, đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ, Ban ATGT thành phố cùng Hội CCB của 19 phường và các Hội khối 487.

Thực hiện chương trình phối hợp  giữ gìn TTATGT và xây dựng VHGT trong 5 năm qua, các cấp Hội CCB từ thành phố tới 19 xã, phường và Hội CCB khối 487 trên địa bàn đã xây dựng chương trình phối hợp ngay từ đầu và lên kế hoạch thực hiện ATGT phù hợp với tình hình , đặc điểm của thành phố và từng cơ sở. Phong trào: “CCBgương mẫu tham gia bảo đảm TTATGT” đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tổ chức Hội và từng hội viên. Nhiều mô hình về TTATGT đã phát huy có hiệu quả tốt như: “Cổng trường ATGT” ở phường Tiền An, Ninh Xá, Suối Hoa; “Đoạn đường CCB tự quản” ở phường Vũ Ninh, Đáp Cầu, Thị Cầu, Vạn An; “Chi hội tự quản về ATGT gắn với trật tự đô thị” ở phường Võ Cường, Vân Dương, Đại Phúc, Hạp Lĩnh; “Đội tình nguyện hướng dẫn ATGT” ở phường Hòa Long, Kim Chân... Đặc biệt là phong trào: “An toàn, văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp” và: “Khu phố trật tự an toàn giao thông” đã được khơi dậy và lan tỏa toàn thành phố. Sau khi có Nghị quyết số 87/NQ/TƯ của Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Xây dựng điểm tỉnh an toàn giao thông” Quốc gia thì hoạt động của các cấp hội CCB thành phố còn sôi nổi, chất lượng và hiệu quả hơn nhiều.

Hội nghị đã tổ chức ký kết thi đua giữa các đơn vị về thực hiện ATGT trong thời gian tới. Tổng kết 5 năm Hội CCB phường Tiền An đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen; Hội CCB phường Thị Cầu được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen  UBND thành phố Bắc Ninh tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trần Vọng