Đồng chí Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 22-11, tại Khu du lịch sinh thái Lan Vương, xã Phú Nhuận T.P Bến Tre, Hội CCB tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu”cụm số 11 năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Công Trường - UVBTV T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre, Cụm trưởng; lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua của Hội CCB các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre.

Năm 2023, phong trào thi đua và các hoạt động trong Cụm 11 tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển vượt bậc. Các cấp Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương và của Hội, hoàn thành tốt 5 nội dung của phong trào thi đua năm 2023. Nổi bật là các nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, như: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, các cuộc vận động của địa phương. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tiếp tục được duy trì, phát triển và nhân rộng; các câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân SXKD giỏi hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Từ nguồn quỹ đóng góp của hội viên, các đơn vị đã tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà đạt kết quả tốt: Cất mới 380/159 nhà (đạt 239% kế hoạch), tổng số tiền 190 tỷ đồng. Nhiều nhất là Hội CCB tỉnh Bến Tre 143 nhà, An Giang 67 nhà, Đồng Tháp 62 nhà, Trà Vinh 56 nhà và Tiền Giang 33 nhà. Các cấp Hội xây dựng được 1.231/841 mô hình xóa nghèo (đạt 146,4%); liên hệ giới thiệu việc làm cho 7.162 CCB, CQN và con. Các tổ chức Hội cơ sở trong Cụm đăng ký thực hiện được  1.287 mô hình “Dân vận khéo”, đạt  149,8% kế hoạch.

Các cấp Hội cũng phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền hội viên và Nhân dân tham gia bảo đảm ANCT, TTATXH, ATGT, vệ sinh môi trường... với những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Phương hướng năm 2024 của Cụm 11 được xác định có trọng tâm là: Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng, giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội ở địa phương; triển khai cho cán bộ, hội viên quán triệt thực hiện Nghị quyết xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia các phong trào, các cuộc vận động của T.Ư và địa phương, tổ chức thành công Đại hội Thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024.

Hội nghị tiến hành bình xét và thẩm định kết quả thi đua khen thưởng năm 2023 vàHội CCB tỉnh Bến Tre bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua 11 năm 2024 cho Hội CCB tỉnh Trà Vinh.

                                                                  NGUYỄN THỊ CẨM THU