Đồng chí Đào Anh Dũng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trị hội nghị.

Sáng 24-10, Hội CCB tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết  87/NQ/TU của Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng tỉnh an toàn giao thông và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội về kiểm tra, giám sát.Đồng chí Đào Anh Dũng - Chủ tịch hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, sau khi có Nghị quyết của Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai tới tất cả các tổ chức hội trong toàn tỉnh về việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng kế hoạch xây dựng tỉnh an toàn giao thông với chủ đề: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Các cấp Hội CCB trong toàn tỉnh đã tổ chức được 516 buổi nói chuyện thời sự kết hợp tuyên truyền Nghị quyết 87NQ/TU của tỉnh ủy tới 56.894 hội viên, đạt 94,3%; có 60.190 hội viên đã đăng ký cam kết chấp hành tốt ATGT đạt 99,4%. Tiến hành tổ chức 209 buổi nói chuyện giáo dục truyền thống kết hợp tuyên truyền ATGT ở các trường học cho 102.700 lượt học sinh, sinh viên. Biên tập xuất bản 1500 cuốn Bản tin CCB tỉnh và viết hơn 100 bài báo gửi các báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Ngoài ra, các mô hình CCB thực hiện có hiệu quả công tác ATGT như: 40 mô hình cổng trường ATGT, 284km đoạn đường ATGT ở 58 Hội cơ sở, 321 Chi hội CCB tự quản về ATGT, 101 Đội tình nguyện hướng dẫn ATGT của 21 cơ sở, 114 khu phố, thôn làng ATGT, 91 Câu lạc bộ Thắp sáng đường quê.v.v…

Hội còn kết hợp với các cấp chính quyền và tổ chức chính trị, xã hội khác vận động được 5.399 hộ gia đình khắc phục vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng, trạt tự đô thị. Toàn tỉnh Hội  có 11 tập thể và 10 cá nhân được biểu dương , khen thưởng, không có hội viên vi phạm ATGT.

Hội nghị còn được phổ biến và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát theo các văn bản , hướng dẫn của T.Ư Hội sau khi có Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

                                                                                Tin ảnh: TRẦN VỌNG