Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 6-10, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ chính trị khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới (sau đây gọi là Nghị quyết 09). Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Qua 20 năm thực hiện nghị quyết 09, nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác CCB đầy đủ, toàn diện hơn. Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc thực hiện tốt công tác kiện toàn bộ máy, quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ CCB các cấp. Chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên, đột xuất, bố trí nơi làm việc, cung cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Hội CCB.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội CCB các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động và tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực… Một số phong trào có thể kể đến như: Hội CCB giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo; phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống yêu nước; vận động, tập hợp cựu quân nhân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị Thượng tướng Bế Xuân Trường thống nhất với nhận định và đánh giá trong báo cáo tổng kết của BCH Hội CCB tỉnh "Hơn 20 năm qua, quán triệt Nghị quyế 09 của Bộ Chính trị, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên là thường trực tỉnh ủy và các cấp ủy; sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội: Nghị quyết 09 đã đi vào cuộc sống, phát huy được vai trò trách nhiệm, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động với công tác CCB và hoạt động của Hội CCB trong toàn tỉnh". Đồng chí cũng định hướng thông tin tại Hội nghị về tình hình quốc tế trong nước và yêu cầu Hội CCB tỉnh giáo dục cho hội viên  nhận thức đúng đắn, nắm chắc về những chủ trương, của Đảng, chính sách của Nhà nước về đối nội và đối ngoại trong tình hình mới.  CCB phải thực sự là lực lượng nòng cốt chính trị bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Muốn làm tốt chức năng là lực lượng nòng cốt chính trị thì Tổ chức hội và CCB phải thực sự gương mẫu trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, tích cực chủ động tham gia hoạt động giám sát xã hội; gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, mẫu mực đối với gia đình, địa phương; gương mẫu thực hiện các cuộc vân động của Trung ương và địa phương nhất là thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh".

Các tập thể được UBND tỉnh và Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09.

Thay mặt Tỉnh ủy, ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đề nghị, các ban, ngành, lãnh đạo các địa phương thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 09; lãnh đạo các cấp chính quyền tiến hành rà soát quy chế phối hợp hoạt động với Hội CCB, đề xuất kịp thời cơ chế chính sách và thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Pháp lệnh CCB, Nghị định của Chính phủ về CCB phù hợp với tình hình của địa phương… Ông Nhân cũng lưu ý, các cấp Hội cần tiếp tục thực hiện chủ trương “Một tập trung, 3 đột phá” đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, củng cố xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen 13 tập thể, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen 4 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09.

Huỳnh Thủy- Bồ Xuân Tiến