Hội Cựu chiến binh, Ban CHQS, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ba Đình ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028.

Sáng 29-9, Hội Cựu chiến binh, Ban CHQS, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ba Đình, T.P Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân (CLB CQN) giai đoạn 2018-2023; phương hướng thực hiện giai đoạn 2023-2028.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Minh Châu – Chủ tịch Hội CCB quận Ba Đình cho biết: Quận Ba Đình có diện tích 9,29km, gồm 14 phường, dân số trên 224 ngàn nhân khẩu. Qua khảo sát có trên 2200 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Riêng từ năm 2018-2023 có 303 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, phục viên trở về địa phương. Đây là lực lượng đã được rèn luyện trong quân đội, bản lĩnh chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nguyện vọng chính đáng của CQN là được tham gia vào tổ chức ở cơ sở để tập hợp, đoàn kết, động viên giúp đỡ nhau, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

5 năm qua, 3 đơn vị đã quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các CLB CQN ở cơ sở. Ban Chủ nhiệm CLB CQN thường xuyên được kiện toàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc, gần gũi với đồng chí, đồng đội.

Hằng năm, các CLB đều xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. Chất lượng hoạt động của các CLB đi vào nền nếp, có sức lan toả sâu rộng, thu hút đông đảo các CQN tham gia sinh hoạt. Các CQN luôn giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương; quan tâm động viên, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống và tham gia các hoạt động nghĩa tình đồng đội, các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh.

Trong thời gian tới, 3 cơ quan và các CLB Cựu quân nhân quận tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng các thế hệ Cựu chiến binh, CQN, phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức và hoạt động CLB CQN thực sự trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò của tổ chức Hội Cựu chiến binh, các CLB CQN trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Tuyên truyền, vận động, tập hợp CQN tham gia sinh hoạt CLB CQN; phấn đầu từ năm 2023-2028 vận động kết nạp mới 75-80% trở lên quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ, xuất ngũ trở về địa phương tham gia vào CLB CQN ở địa bàn dân cư. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp công tác cho Ban Chủ nhiệm CLB, từ đó động viên CQN luôn giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan và BCHQS, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các chế độ chính sách hiện hành của Đảng, Nhà nước đối với CCB, CQN. Cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCHQS động viện CQN hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương với tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Hằng năm, Hội CCB chủ trì phối hợp 3 đơn vị tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức và hoạt động CLB CQN thực sự trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò của tổ chức Hội CCB, các CLB CQN trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận, góp phần xây dựng quận Ba Đình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp.

Nhân dịp này, UBND quận Ba Đình và Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã khen thưởng 30 cá nhân và tặng Giấy khen cho 20 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp.

Võ Hóa