Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 15-8, Hội CCB tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 08-01-2002 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” (viết tắt là Nghị quyết 09). Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Thượng tướng Bế Xuân Trường – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Khương Mẽ - Trưởng ban Tổ chức – Chính sách T.Ư Hội; Đại diện Văn phòng, Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Nam Định; Thường trực Hội CCB tỉnh, Thường trực huyện ủy, Thành ủy T.P Nam Định, lãnh đạo khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh; chủ tịch Hội CCB trực thuộc Hội CCB tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết của Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh Nam Định và 5 ý kiến tham luận tại Hội nghị nêu rõ: Những năm qua, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Hội CCB tỉnh luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Hội CCBVN; sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự quan tâm của HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị. Hội CCB tỉnh đã tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 13-TT/TU, ngày 01/11/2002 “Về việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW và phổ biến, quán triệt tới các cấp uỷ, cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành và cơ sở trong toàn tỉnh. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, đã nâng cao và tạo sự đồng nhất nhận thức cho các cấp uỷ Đảng, đảng viên, cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB.

Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng, củng cố kiện toàn về tổ chức và đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội CCB các cấp từ tỉnh đến cơ sở, cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Hội CCBVN Bế Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo các ban ngành bảo đảm kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất  và các điều kiện làm việc theo đúng quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh; tạo điều kiện đối với công tác CCB và Hội CCB các cấp. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Hội CCB thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB theo đúng quy định.

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể xã hội các cấp đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận số 66 trong tổ chức Hội; phối hợp chặt chẽ với Hội CCB cùng cấp tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên và Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội các cấp cũng đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động với Hội CCB cùng cấp. Hàng năm, đều tổ chức tổng kết đánh giá kết quả đạt được và đề ra nội dung chương trình phối hợp tiếp theo.

Hội CCB tỉnh phối hợp với Ban Dân vận tỉnh uỷ, các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09, Thông tri số 13; thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm và đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội CCB các cấp.

Năm 2002 toàn tỉnh có 89.432 hội viên CCB, trong đó có 23768 đảng viên; 4912 đồng chí được bầu vào cấp uỷ các cấp; 965 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp. Đến năm 2023, số lượng hội viên tăng lên là 110.912; có 36.009 là đảng viên, 8.148 đồng chí được bầu vào cấp uỷ các cấp; 1.949 đồng chí là đại biểu HĐND các cấp.

Toàn Hội đã thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề từng năm; giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Hằng năm, 97% tổ chức Hội đạt TSVM; 100% cán bộ Hội hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95,7% hội viên đạt Hội viên gương mẫu; 92% gia đình hội viên đạt Gia đình văn hoá.

Với Tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, 20 năm qua, Hội CCB tỉnh đã tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là thực hiện tốt các nhiệm vụ: Xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia xây dựng nông thôn mới; đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo phát triển kinh tế; thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa; tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia góp phần giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng- an ninh; tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ…

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nam Định chủ trì thảo luận.

Từ những kết quả đạt được trong 20 năm qua, Hội CCB tỉnh Nam Định đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; được Chính phủ tặng 2 Cờ, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 2 Cờ, UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua và nhiều Bằng khen của T.Ư Hội và UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và Thượng tướng Bế Xuân Trường đều ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Hội CCB tỉnh Nam Định đã nghiêm túc, tích cực thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị; phấn đấu xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh, đội ngũ hội viên tăng cả về số lượng và chất lượng. Trên cơ sở đó đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh; phát huy vai trò, tính gương mẫu của Hội CCB, hội viên CCB trong mọi hoạt động KT-XH, ANQP… góp phần xây dựng tỉnh giàu mạnh.

Nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, Chủ tịch Hội CCBVN Bế Xuân Trường nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, hội viên. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức Hội CCB các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp gương mẫu, tiêu biểu cả về lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm – đây là vấn đề gốc để Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vị thế, uy tín của Hội Cựu chiến binh.

Thay mặt Đảng đoàn và T.Ư Hội CCB Việt Nam đồng chí Chủ tịch chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương và các cơ quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB tỉnh Nam Định hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 20 năm vừa qua. Đồng thời đề nghị Tỉnh ủy Nam Định phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Tỉnh, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội CCB các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, củng cố, quốc phòng, an ninh, xây dựng Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Vũ Quang Huy