Đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam thăm và làm việc tại Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 27-28/6/2023 đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương - thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; nhân dịp kiểm tra giao dịch hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã đến thăm và làm việc tại cơ quan Hội Cựu chiến binh Tỉnh.

Đồng chí: Lê Anh Thư – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Tỉnh đã báo cáo một số thành tựu, nổi bật của tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua là: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 44 văn bản về cơ chế chính sách (chủ yếu tập trung vào thúc đẩy đời sống, thu nhập và phúc lợi cho nhân dân); đổi mới đánh giá công tác cán bộ bằng sản phẩm cho 43 người đứng đầu các cơ quan chuyên trách Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện; tập trung giải phóng mặt bằng tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ngay từ đầu năm 2023, Đảng đoàn Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định số: 04-QĐ/ĐĐ-CCB, ngày 03/01/2023 về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho người đứng đầu Hội CCB cấp huyện; tậ trung thực hiện 03 nhiệm vụ do Tỉnh ủy giao là: Tổ chức giám sát, phản biện và đối thoại theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị và Quyết định số 54, 55 của Tỉnh ủy; tuyên truyền vận động để không có hội viên Hội CCB tham gia khiếu kiện, tập trung đông người và không chấp hành chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng; giảm tỷ lệ trẻ em bị đuối nước. Ngoài 03 chỉ tiêu nhiệm vụ trên, Hội CCB Tỉnh còn giao thêm 10 chỉ tiêu nhiệm vụ cho Hội CCB cấp huyện, thành phố; trong đó chỉ tiêu nhiệm vụ về đầu tư mua tủ đựng quần áo nghi lễ Cựu chiến binh (năm 2023 phấn đấu 10% chi hội có tủ đựng quần áo nghilễ CCB) được Trung ương Hội ghi nhận là điển hình để nhân rộng cho các tỉnh Hội.

Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc về xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023- 2030 (trong đó xác định từ 2023- 2030 hoàn thành xây dựng 60 Làng văn hóa kiểm mẫu trên địa bàn Tỉnh); Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch số 23/KH-CCB về Tuyên truyền thực hiện Đề án thí điểm mô hình “Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc”; xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội CCB cấp huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành địa phương và phân công Thường trực, các Ban chuyên môn theo dõi, kiểm tra về thực hiện Đề án này.

Tại buổi thăm và làm việc với cơ quan Hội CCB Tỉnh, Phó Chủ tịch đánh giá cao và ghi nhận những kết quả, đóng góp của Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của Trung ương và của Tỉnh.

Nguyễn Lập