Thực hiện chỉ đạo của Hội cựu chiến binh tỉnh và Hội doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đắk Lắk, ngày 24/2/2023 tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Cư M’gar diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Chi hội doanh nhân cựu chiến binh huyện Cư M’gar.

Nhằm tập hợp và đoàn kết các doanh nhân CCB, cựu quân nhân trong huyện đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để giúp đỡ nhau đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm giàu hợp pháp, tạo điều kiện hỗ trợ cho CCB, thương binh, bệnh binh, các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, đồng thời mở rộng giao lưu giữa các hội viên với các doanh nhân trong huyện, trong tỉnh và cả nước theo phương châm “Đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng hội vững mạnh.

Được biết, toàn huyện có 4153 hội viên, trong đó hội viên doanh nhân 33 hội viên với các ngành nghề kinh doanh như: Vật liệu xây dựng, thu mua, buôn bán chế biến  nông sản, nhà hàng khách sạn...

Tân Chi hội doanh nhân huyện Cư M’gar Trần Tấn Chương, phát biểu tại lễ công bố quyết định thành lập: Trong điều kiện Chi hội mới thành lập, cơ sở vật chất chưa có gì, số lượng hội viên còn ít , quy mô sản xuất của các hội viên còn nhỏ lẻ vì vậy hoạt động của Chi hội trong thời gian tới sẽ rất khó khăn. Tôi mong muốn các hội viên trong Chi hội phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ trong chiến đấu trước đây và trong sự nghiệp sản xuất, kinh doanh xây dựng phát triển đất nước trong thời bình. Với tinh thần CCB trong sản xuất, kinh doanh phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm quyết tâm phấn đấu sản xuất, kinh doanh giỏi theo đúng Pháp luật Nhà nước, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ đồng chí đồng đội, các gia đình thương binh, liệt sĩ, những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi... Đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng Nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

Ông Đỗ Hồng Thanh, Chủ tịch Hội doanh nhân CCB tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ: Chi hội doanh nhân CCB huyện Cư M’gar được thành lập là niềm vinh dự, tự hào của mỗi hội viên Chi hội CCB huyện, cũng là trách nhiệm cùng Hội CCB huyện làm tốt trọng trách của mình, tạo môi trường thuận lợi để khai thác phát huy tiềm năng, thế mạnh của doanh nhân làm ăn có hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của doanh nhân CCB trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các CCB nghèo, con em CCB bị nhiễm chất độc màu da cam/ Didooxxin, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, yếu thế. Tôi hy vọng các đồng chí doanh nhân CCB phát huy ưu thế địa phương mình sẵn có với phương châm: “Đoàn kết, hợp tác, nghĩa tình, cùng phát triển” ngày càng tôn vinh lên giá trị bất biến của anh Bộ đội Cụ Hồ.

Trương Nhất Vương