Thượng tướng, TS Lê Huy VỊnh khai mạc Hội thảo

    Sáng nay 24/2/2023, tại Thành phố Đồng Hới; Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh Quảng Bình đã tổ chức khai mạc hội thảo khoa học về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên.

Bí thư tỉnh ủy Quảng BÌnh đọc lời chào mừng

    Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, UVBCH Trung ương Đảng, UV Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Vũ Đại Thắng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ và tỉnh Quảng Bình; các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng LLVT nhân dân, nhân chứng lịch sử; các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan, các Cựu chiến binh và đại diện gia đình đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cùng các nhà khoa học, các đại biểu tỉnh Quảng Bình.

Văn nghệ chào mừng

     Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh nhấn mạnh: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã trải qua nhiều cương vị, trên nhiều hoạt động khác nhau. Dù ở cương vị, trọng trách, điều kiện hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất của người chiến sỹ cách mạng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; mưu lược, quyết đoán, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó… Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khóa V; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VI; Đại biểu Quốc hội các khóa I, VI, VII, VIII. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam và các thế hệ trẻ học tập noi theo.

    Hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên hôm nay là một trong những hoạt động lớn, có ý nghĩa thiết thực của đất nước, quân đội trong năm 2023. Kết quả Hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại biểu Hội CCB tỉnh Quảng Bình tham dự hội thảo

     Phát biểu chào mừng Hội thảo khoa học về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, đồng chí Vũ Đại Thắng, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình chia sẽ và bày tỏ tình cảm: Tỉnh Quảng Bình rất vinh dự và tự hào được các cơ quan Trung ương chọn làm địa điểm hội thảo. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng càm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội; đại diện gia đình đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và toàn thể các đồng chí đại biểu về tham dự hội thảo…”. Đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết: “ Khắc ghi những lời căn dặn của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nổ lực khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống quê hương “ Hai giỏi “, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà theo các mục tiêu mà đại hội Đảng bộ tỉnh qua các nhiệm kỳ đề ra. Đến nay, Quảng Bình đã có những bước phát triển quan trọng, đạt được những thành quả tích cực trên tất cả các mặt Phát triển kinh tế, văn hóa -  xã hội; bảo đảm quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…”

Đại biểu dự hội thảo

     Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam báo cáo đề dẫn Hội thảo yêu cầu tập trung khẳng định và làm sáng tỏ 4 vấn đề chủ yếu:

1-    Truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Quảng Bình – nhân tố góp phần hình thành tài năng, phẩm chất, nhân cách của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cùng nhiều nhà cách mạng tiền bối, ưu tú khác của Đảng

2-    Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; vai trò và những cống hiến xuất sắc của đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.

3-    Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, có uy tín lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiều công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

4-    Khẳng định những giá trị tinh thần và bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, vận dụng vào quá trình xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

BTC Hội thảo trao tặng quà cho gia đình Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

     Đại tá Phạm Văn Việt, nguyên Đại đội trưởng thuộc Trung đoàn 10 Công binh đoàn 559, nhân chứng lịch sử kể về những kỷ niệm với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên làm cho các đại biểu dự hội thảo xúc động và khâm phục…

    Tổng thuật tham luận hội thảo, Thiếu tướng, TS Nguyễn Hoàng Nhiên cho rằng: Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục khẳng định những cống hiến xuất sắc của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tôn vinh nhà lãnh đạo có uy tín lớn, vị tướng tài ba của Đảng, Nhà nước và Quân đội, một người con ưu tú của quê hương Quảng Bình; mà còn làm sâu sắc hơn những quan điểm, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ huy của đồng chí vận dụng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập và noi theo tấm gương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên…

Ban Tổ chức Hội thảo khoa học tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

     Sau một buổi sáng diễn ra hội thảo, các đại biểu đã được nghe hơn 10 tham luận và gần 80 tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài quân đội đã được tổng hợp, in thành sách, đây là tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền, học tập có giá trị lý luận và thực tiễn. Trong lời phát biểu bế mạc Hội thảo, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh đánh giá: các tham luân có nội dung phong phú, chất lượng khoa học tốt, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều khía cạnh mới về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và những cống hiến, đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương, Quân đội và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin rộng rãi cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân cả nước, nhất là thế hệ trẻ để hiểu rõ hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cũng như những đóng góp to lớn của đồng chí Trung Tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với cách mạng Việt Nam. Quan đó, thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc của toàn dân và toàn quân đối với đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Những kết quả được rút ra từ Hội thảo cần được vận dụng vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần vào xây dựng Quân đội, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc…”

                                                                                        Lê Anh Thi