Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa VII thay mặt Ban Chấp hành phát biểu tại Đại hội.

Sáng ngày 31-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam khóa VII thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội lần thứ nhất.

Hội nghị đã bầu 22 Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VII. Ban Chấp hành khóa VII thống nhất cao bầu Thượng tướng Bế Xuân Trường giữ chức Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Trung tướng Khuất Việt Dũng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm giữ chức Phó chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội.

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội CCB Việt Nam gồm 13 đồng chí; Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Phó ban Kiểm tra T.Ư Hội được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hội.

Trong lễ ra mắt Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII, Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu nêu rõ: Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII vinh dự đón nhận trọng trách mà Đại hội giao cho. “Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn thể hội viên CCB cả nước luôn đoàn kết, thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau xây dựng tập thể Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ; đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong; tích cực chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội điều hành Kết luận, biểu quyết thông qua thảo luận Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VI. Sau thời gian thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã có 6 ý kiến phát biểu tại Đại hội và 56 tham luận bằng văn bản gửi về Đoàn Chủ tịch. Các tham luận đều thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa VI và khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của Chính phủ, Ủy ban nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo Hội các cấp, cùng với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên cả nước, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; các cấp Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả.

Các tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay của các cấp Hội trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của đất nước và dịa phương.

Về công tác xây dựng Hội, các tham luận đã minh họa, làm rõ thêm kết quả, kinh nghiệm và các giải pháp trong xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng; xây dựng Hội về tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội.

Các giải pháp được các tham luận đề xuất đã bổ sung, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Báo cáo Chính trị; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với 02 nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trong nhiệm kỳ tới là: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội.  

Đoàn chủ tịch tiếp thu các kiến nghị, đề nghị của đại biểu và chuyển giao cho Ban chấp hành khóa VII nghiên cứu, phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết như: - Những khó khăn, vướng mắc về biên chế, tổ chức cơ quan Hội CCB cấp tỉnh, huyện theo Quy định 212- QĐ/TW của Ban Bí thư; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ;   - Thực hiện chỉ tiêu CCB là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp làm chủ tịch, chi hội trưởng ở cơ sở theo Nghị quyết 05/NQ-CCB của BCHTW Hội; công tác tập hợp cựu quân nhân theo Kết luận 66- KL/TW của Ban Bí thư; - Đề nghị Ban Chấp hành báo cáo với Chính phủ tạo điều kiện để hội viên CCB tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đại hội nhất trí thông qua kết luận thảo luận Báo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VI.

Tiêp theo, đồng chí Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội điều hành Đại hội thảo luận Kết luận về nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Hội khóa VI.

Các ý kiến tham luận chủ yếu tập trung về nội dung “Mở rộng đối tượng kết nạp vào Hội”.

Đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia cho biết: Từ khi thành lập cuối năm 2009 đến đầu năm 2010: Hội CCB Tập đoàn có 3.040 đồng chí cán bộ hội viên và hơn 1.000 cựu quân nhân với 17 Hội cơ sở trực thuộc. Nhưng đến nay chỉ còn 1.720 hội viên. Xuất phát từ tình hình thực tiễn số lượng hội viên đã qua quân ngũ ở các cơ quan, đơn vị thuộc các ban, bộ ngành ngày càng ít đi, số cán bộ nghỉ hưu hằng năm ngày càng nhiều, nhưng lại không có hoặc rất ít có hội viên bổ sung, trong khi đó số sỹ quan dự bị bao gồm nhiều cán bộ giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy cơ quan đơn vị; qua tìm hiểu họ rất muốn tham gia vào tổ chức Hội. Hội CCB Tập đoàn đề nghị cần có cơ chế mở rộng, bổ sung kết nạp đối tượng này vào Hội, sẽ góp phần phát triển hội viên và tập hợp được một lực lượng cán bộ có chất lượng tham gia công tác hội từ đó góp phần xây dựng tổ chức hội mạnh về tổ chức, phù hợp với mục tiêu phát triển của hội trong tình hình mới; đáp ứng yêu cầu việc thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đinh Hoàng Thơm - Hội CCB tỉnh Bạc Liêu phát biểu tham luận: Để cho tổ chức Hội CCB có đủ số lượng để duy trì hoạt động, tại Đại hội này, Hội CCB tỉnh Bạc Liêu đề nghị Điều lệ Hội khóa VII nên mở rộng thêm 02 đối tượng để kết nạp vào Hội CCB; cụ thể như sau: Đối tượng thứ nhất: Các đồng chí không phải là quân nhân nhưng đã qua trường trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở đã được phong quân hàm thiếu úy sỹ quan dự bị; Đối tượng thứ hai: Những quân nhân nhập ngũ sau ngày 30-4-1975 ngày 31-8-1989 nhưng chưa kinh qua chiến đấu và trực tiếp phục vụ chiến đấu. Những người trong đối tượng này phục vụ tại ngũ trong khoảng thời gian quân đội ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Tuy chưa tham gia chiến đấu và trực tiếp phục vụ chiến đấu, nhưng đối tượng này đã trực tiếp tham gia và hỗ trợ cho lực lượng Công an nhân dân trấn áp bọn phản động nội địa và góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước rất có hiệu quả.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương thông báo kết quả thông qua từng nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Hội. Các đại biểu thống nhất cao các nội dung sửa đổi, bổ sung.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất 8 nội dung đã được Đại hội Hội CCB các cấp nhất trí: 1. Phần mở đầu; 2. Về nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam (Điều 4); 3. Về mở rộng đối tượng kết nạp vào hội (Điều 5); 4. Về việc xóa tên hội viên; nguyên tắc, thủ tục kết nạp hội viên; các trường hợp không kết nạp lại và không kết nạp hội viên vào Hội; tính tuổi của hội viên (Điều 8, 9, 10); 5. Về nguyên tắc và hệ thống tổ chức của Hội (Điều 11, 14); 6. Về tổ chức cơ sở Hội, chi hội (Điều 24); 7. Về công tác kiểm tra, giám sát (Điều 25, 26); 8. Về kỷ luật tổ chức Hội và hội viên (Điều 28).

Về những nội dung còn có ý kiến khác, Đại hội nhất trí theo đề nghị của Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VI: 1. Bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch; ban kiểm tra, trưởng ban kiểm tra; bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên ở các cấp Hội trong Hội CCB Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu kín; 2. Về mở rộng thêm đối tượng kết nạp vào Hội: Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới tiếp tục nghiên cứu, để trình Đại hội khóa sau; 3. Về lập cơ quan thường trực cấp huyện hoặc cấp tỉnh và tương đương: Giữ nguyên như Điều lệ Hội khóa VI: Ban chấp hành tổ chức Hội từ cấp huyện và tương đương trở lên lập cơ quan thường trực. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức điều hành các hoạt động của tổ chức Hội cấp huyện hiện nay; 4. Về tổ chức cơ sở Hội: Giữ nguyên như Điều lệ Hội khóa VI. Các nội dung cụ thể đã xin ý kiến đại hội các cấp trực thuộc, các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất đưa vào nội dung sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Khóa VII cho phù hợp.

Trong dịp này, Hội CCB Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 35 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI không tái cử để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các đồng chí trong quá trình tham gia công tác Hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII (Nội dung chi tiêt được đăng trên Trang Thông tin điện tử Báo CCB Viêt Nam).

Đại hội gửi Thư đến cán bộ, hội viên CCB, Cựu quân nhân cả nước (nội dung chi tiết được đăng trên Trang Thông tin điện tử Báo CCB Viêt Nam).

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII đã hoàn thành nội dung, chương trình kế hoạch đề ra và đã thành công tốt đẹp!

Đại hội chúng ta đã thảo luận và thông qua: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội khóa VII, gồm 94 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên để gánh vác trọng trách của Đảng, Nhà nước và Hội giao phó.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với đồng bào, toàn thể cán bộ, hội viên và CCB, Cựu quân nhân cả nước. Các văn kiện của Đại hội là định hướng quan trọng cho hoạt động và sự phát triển của Hội trong 5 năm tới. Ngay sau Đại hội, các cấp Hội tổ chức tốt việc quán triệt Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của Hội. Động viên anh chị em CCB, Cựu quân nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Đại hội, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội đề ra, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của Nhân dân (Toàn văn đăng trên Trang thông tin điện tử Báo CCB Việt Nam)

Tin và ảnh: Hồ Thanh Hương, Đoàn Anh Hải