Chiều ngày 30/12, ngày làm việc thứ 2 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII.

Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII; bầu Ban kiểm phiếu.

Các đại biểu nghe hướng dẫn ghi phiếu bầu cử và ngay sau đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII là 95 Ủy viên. Đại hội bầu 94 Ủy viên, 1 Ủy viên sẽ bầu bổ sung trong thời gian tới.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VII, Đại hội tiến hành thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa VI.

Điều hành thảo luận, Trung tướng Khuất Việt Dũng – Phó chủ tịch Hội đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến và gợi ý một số nội dung để Đại hội tập trung thảo luận:

1. Đề nghị các ý kiến phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Hội; trong xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong nhiệm kỳ qua có những cấp Hội làm rất tốt, có nhiều kinh nghiệm hay, sáng tạo nhưng báo cáo chưa đề cập hết.

2. Khẳng định những kết quả đạt được, đề nghị các ý kiến tham luận cũng mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác Hội nhiệm kỳ qua; nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót và bổ sung những kinh nghiệm quý báu cho các hoạt động của Hội.

3. Đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến bổ sung phương hướng, mục tiêu lãnh đạo của Hội trong nhiệm kỳ tới; đặc biệt là đề xuất các giải pháp thực hiện. Cần tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm nào, khâu đột phá gì để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp Hội.

Đoàn Chủ tịch đã nhận được 56 bản tham luận của các tỉnh, thành Hội; khối 487 và Cơ quan Trung ương Hội. Đại diện cho Hội CCB các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Phú Yên, Kiên Giang, Hậu Giang, Thái Bình đã phát biểu tham luận.

Tin và ảnh: Hồ Thanh Hương - Đoàn Anh Hải