Toàn cảnh Hội nghị.

Sáng 14-10, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức “Hội nghị tập huấn bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Mai Hương Giang - Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho biết: Mục đích của Hôi nghị này nhằm cung cấp thông tin và cập nhật “hiện trạng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các xu hướng công nghệ về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng”. Theo bà Mai Hương Giang, báo chí có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền các vấn đề trẻ em trên môi trường mạng, để nhiệm vụ này thực hiện hiệu quả báo chí cần phải trang bị nhiều hơn những kiến thức và chia sẻ các giá trị đạo đức trong bảo vệ trẻ em và hỗ trợ tương tác lành mạnh trên môi trường mạng…

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thủy, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) trao đổi và chia sẻ chuyên đề: “Hiện trạng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và một số quy định hiện hành về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”; bà Đinh Thị Như Hoa - Trưởng phòng Kiểm định Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) giới thiệu chuyên đề: “Đi sâu vào các xu hướng công nghệ nhằm bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng” để các nhà báo có thể lan tỏa thông điệp và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho trẻ em trong môi trường mạng.

Được biết, thực hiện Quyết định 830/QĐ-TTg, ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025", Bộ Thông tin và truyền thông giao Cục Báo chí tổ chức các khóa tập huấn Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng cho các cơ quan báo chí tại 3 miền, khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung và khu vực phía Nam.

Trịnh Quốc Khánh