Vịnh Hạ Long - di sản thế giới

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25-8 cho biết, Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972) sẽ diễn ra ngày 6-9, tại Ninh Bình, nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm sẽ có các hoạt động phụ trợ, gồm: Triển lãm ảnh về di sản thế giới; chiếu phim ngắn giới thiệu các khu di sản, kinh nghiệm trong bảo tồn và phát huy di sản thế giới tại Việt Nam; trao giải vẽ tranh về di sản...

Tham gia Công ước 1972 từ năm 1987 đến nay, Việt Nam có 8 di sản văn hóa, thiên nhiên và hỗn hợp được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản thế giới.

HOA LƯ