Các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Khối, Hội Cựu chiến binh huyện Chiêm Hóa trao hỗ trợ tiền xây nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh''

Sáng ngày 04/8/2022, Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện Chiêm Hóa và Hội CCB xã Xuân Quang tổ chức trao hỗ trợ tiền xây nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh'' cho gia đình hội viên Hà Doãn Than, tại thôn Thượng Quang.

Tham dự trao tiền hỗ trợ có các đồng chí: Hà Phúc Tuyên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Chiêm Hóa; Triệu Quang Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; Ban thường trực huyện Hội; Ban thường trực Hội Cựu chiến binh xã; đại diện chi ủy và cán bộ hội Cựu chiến binh của thôn Thượng Quang.

Việc hỗ trợ làm nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh'' của các cơ sở hội và hội viên Cựu chiến binh trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với công tác chăm lo, bảo đảm đời sống cho những hội viên Cựu chiến binh còn khó khăn về nhà ở, đồng thời đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

                                                                                                                                                                     Hội CCB