Thiếu tướng Lưu Xuân Cải (đứng giữa) cùng các đại biểu Cụm thi đua số 4 tham quan Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền của CCB Phạm Hồng Điệp, tháng 6-2022.

5 năm qua, Hội CCB T.P Hải Phòng phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội CCB thành phố lần thứ VI đề ra. Cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các nhiệm vụ khó khăn phức tạp. Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội CCB T.P Hải Phòng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027), phóng viên (PV) Báo CCB Việt Nam có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lưu Xuân Cải - Chủ tịch Hội CCB T.P Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

PV: Nhìn lại 5 năm thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội VI đề ra, đồng chí có thể khái quát một số kết quả nổi bật mà Hội CCB T.P Hải Phòng đã đạt được?

Thiếu tướng Lưu Xuân Cải: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Hải Phòng, sự chỉ đạo của T.Ư Hội CCB Việt Nam, các cấp Hội CCB thành phố quán triệt triển khai nghiêm túc, hiệu quả thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ VI CCB thành phố đề ra.

Trước hết, Hội thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Hội thường xuyên quan tâm công tác giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; gương mẫu đi đầu trong các nhiệm vụ khó khăn phức tạp như phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giải phóng mặt bằng, xây dựng Nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, bảo vệ an ninh, trật tự; đẩy mạnh giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hội CCB tiếp tục khẳng định là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố.

PV: Đồng chí có thể nói rõ hơn vai trò gương mẫu đi đầu của CCB trong các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp?

Thiếu tướng Lưu Xuân Cải: Điểm nhấn đặc biệt trong nhiệm kỳ 2017-2022 là CCB gương mẫu, đi đầu trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Hội chủ động tham mưu đề xuất, tổ chức lực lượng hội viên tham gia gần 2.500 tổ công tác phòng, chống dịch tại các thôn, tổ dân phố, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Qua 4 đợt dịch Covid-19, toàn Hội vận động 23.940 lượt cán bộ, hội viên tham gia vào 2.465 tổ công tác phòng, chống dịch.

Các cấp Hội tập trung đột phá vào những khâu yếu, việc khó, trên các lĩnh vực như: Tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi cây trồng, hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa khu dân cư, tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, vệ sinh môi trường, công tác an sinh xã hội, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”... Hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia “Câu lạc bộ an ninh CCB”, “Tổ, đội CCB, Cựu quân nhân xung kích”; duy trì hoạt động 1.437 tổ tuần tra an ninh, với 4.362 hội viên, cung cấp hàng trăm tin tức về an ninh trật tự; phối hợp tham gia xử lý hàng trăm vụ việc vi phạm. Có 2.040 hội viên tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở; tham gia xây dựng các làng, xã, tổ dân phố văn minh, văn hóa, gương mẫu tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tích cực bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa.

PV: CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, là phong trào có ý nghĩa thiết thực, Hội CCB thành phố đã triển khai thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lưu Xuân Cải: Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" là phong trào rất thiết thực, được Hội CCB thành phố hưởng ứng và thực hiện tích cực. Toàn thành phố phát triển gần 4.000 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, tăng 30% so với nhiệm kỳ trước. Xây dựng quỹ “Giúp nhau phát triển kinh tế”, đạt gần 34 tỷ đồng, tăng 21% so với chỉ tiêu. Vận động sự đóng góp, ủng hộ của hội viên và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho gần 60.000 lượt hội viên có thêm giống, vốn làm kinh tế, tạo thêm thu nhập. Xây mới, sửa chữa 277 nhà "Nghĩa tình đồng đội", vượt chỉ tiêu 30%. Kết hợp vận động xã hội hóa xóa được 664 hộ hội viên nghèo, tỷ lệ hộ CCB có mức sống khá trở lên đạt 65%. Nhiều quận, huyện không còn hộ CCB nghèo.

PV: Trong Dự thảo báo cáo trình Đại hội VII, Hội CCB thành phố đề ra nhiều mục tiêu rất quan trọng của nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí có thể cho biết những giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu đó?

Thiếu tướng Lưu Xuân Cải: Một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2022-2027 được xác định, như: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; hằng năm trên 98% “Hội viên gương mẫu” và gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”; phấn đấu xóa hết hộ gia đình CCB nghèo còn khả năng lao động. Cơ bản xóa hết nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên... Để đạt được chỉ tiêu trên, các cấp Hội cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào 2 khâu đột phá, đó là:

Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là trọng tâm xuyên suốt. Thường xuyên củng cố tổ chức cơ sở Hội, cải tiến mạnh mẽ nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của cơ sở Hội. Làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp từ xa, từ sớm; nâng cao tỷ lệ CCB nghỉ hưu làm Chủ tịch Hội cấp cơ sở; kết nạp hầu hết số sĩ quan, QNCN vào Hội.

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu “Ba không”: Không còn hộ hội viên CCB nghèo, không có hộ hội viên tái nghèo, không còn hội viên ở nhà tạm, nhà dột nát vào cuối nhiệm kỳ. Kết hợp chặt chẽ phong trào "CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi" với chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhất là đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, dồn điền đổi thửa, xây dựng Nông thôn mới đô thị văn minh... Huy động mọi nguồn lực, hỗ trợ giống vốn, kỹ thuật  nâng cao năng lực làm kinh tế cho CCB. Mở rộng quy mô sản xuất của các cơ sở do CCB làm chủ, tạo nhiều việc làm cho CCB và con em. Thực hiện 3 nâng: Nâng cao khả năng tiếp cận vốn; nâng dư nợ tín dụng; nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức cơ sở Hội về công tác ủy thác vay vốn... Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí và chúc Hội CCB thành phố sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra!

Vũ Minh (thực hiện)