Sáng nay, ngày 24/06/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Thị xã, Hội CCB Thị xã Tân Uyên đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự Đại hội có 103 đại biểu đại diện cho trên 1.200 hội viên CCB trong toàn thị xã. Tại Đại hội, đồng chí Thượng Văn Nghĩa tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027;  17 đồng chí được bầu vào BCH nhiệm kỳ mới và 15 đồng chí được bầu vào Đoàn đại biểu đi dự đại Đại biểu Hội CCB tỉnh...

Hồng Thái