Ban CHQS huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình tổ chức chi trả chế độ theo Quyết định số 49/2015/ QĐ-TTg cho các đối tượng thụ hưởng

Chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương và trong cả nước.

Tuy nhiện, thực hiện chế độ ưu đãi với dân công hỏa tuyến còn gặp không ít khó khăn. Số lượng đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến tương đối lớn; địa bàn thực hiện nhiệm vụ rộng (trong nước, Lào, Campuchia) và trải dài qua các thời kỳ chiến tranh (chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc). Thời gian tham gia dân công hỏa tuyến của đối tượng ngắn, nhiều đợt khác nhau. Phần lớn đối tượng tuổi đã cao, sức yếu, hoặc đã từ trần, không có hoặc không lưu giữ được giấy tờ; nhiều đối tượng di cư sinh sống ở địa phương khác... Do đó, việc kê khai, xác lập hồ sơ đề nghị hưởng chế độ của đối tượng và thân nhân đối tượng gặp nhiều khó khăn. Theo Báo cáo tại Hội nghị tổng kết toàn quốc việc thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, số lượng đối tượng đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần gần 1,2 triệu người; còn chưa giải quyết trên 166.000 người; trong đó hầu hết đối tượng không có hồ sơ, giấy tờ (khoảng 1% có khai trong hồ sơ cá nhân); khoảng 55% đối tượng đã từ trần.

Việc triển khai thực hiện Quyết định 49 tại các địa phương đều chú trọng công tác tổ chức xét duyệt, thẩm định. Việc ra quyết định hưởng chế độ được các cấp thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, đúng quy trình. Ban Chỉ đạo cấp huyện và các cơ quan chức năng đã thường xuyên bám sát cơ sở, tham dự và chỉ đạo hội nghị xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng chính sách xã (phường), tổ tư vấn; tăng cường công tác phối kết hợp thường xuyên giữa cơ quan Quân sự, Ngành LĐTBXH, Hội CCB, Hội Cựu TNXP, MTTQ... góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét duyệt, thẩm định, giải quyết chính sách ở các cấp; kịp thời phát hiện các trường hợp không đúng đối tượng hoặc trùng hưởng chế độ, hạn chế thấp nhất sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác chi trả chế độ, cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng được các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ, kịp thời, chính xác làm tăng thêm lòng tin, niềm tự hào, phấn khởi của nhân dân và đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước.

Tính đến hết tháng 8-2019, các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần và cấp Giấy chứng nhận gần 1,2 triệu đối tượng, với số tiền chi trả gần 2.500 tỷ đồng. Sở LĐTBXH các địa phương đã chủ động phối hợp với Cơ quan quân sự, cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với 211.000 đối tượng; giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với 19.000 đối tượng đã từ trần sau ngày 1-1-2016. Những đơn vị, địa phương đã giải quyết được số lượng lớn đối tượng là Quân khu 4 (gần 555.000), Quân khu 2 (hơn 282.000), Quân khu 1 (141.000)...

Hiện số đối tượng chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần khoảng trên 166.000 người; số này đã được kê khai, lập hồ sơ và đang được xét duyệt, thẩm định ở các cấp để tiếp tục giải quyết.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuy còn tồn tại một số hạn chế, song có thể khẳng định, chính sách đối với dân công hoả tuyến đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, tích cực với quyết tâm cao; quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy trình quy định, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác. Kết quả đạt được thể hiện trách nhiệm chính trị cao, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương; đồng thời, khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng của chính sách, củng cố niềm tin của nhân dân và đối tượng chính sách đối với Đảng, Nhà nước; góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương và trong cả nước; tăng cường sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mai Anh