Quang cảnh phiên họp.

Chiều 7-6, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 6) Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Chu Ngọc Anh đã bị bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

Theo đó, căn cứ kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện bãi nhiệm đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đối với ông Chu Ngọc Anh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã xem xét tờ trình của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh theo quy định.

Tiếp đó, 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu hội đồng nhân dân.

Ông   Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, quê quán: Hà Nội; học vị: Tiến sĩ, trình độ: Cao   cấp lý luận chính trị. Ông từng có thời gian dài gắn bó công tác tại Bộ Khoa   học và Công nghệ.  

Từ   tháng 11-2003 đến tháng 8-2010, ông Chu Ngọc Anh là chuyên viên rồi Phó   vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ,   Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Từ   tháng 8-2010 đến tháng 1-2011, ông Chu Ngọc Anh được bổ nhiệm giữ chức   Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát   triển công nghệ.  

Tại   Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự   khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.  

Từ   tháng 1-2011 đến tháng 3-2013, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung   ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Từ   năm 2013 đến năm 2015, ông Chu Ngọc Anh lần lượt giữ các chức vụ Phó bí thư,   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.  

Tháng   9-2015, ông quay lại Bộ Khoa học và Công nghệ với chức vụ thứ trưởng.   Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban   Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 4-2016, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung   ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công   nghệ.  

Tháng   9-2020, ông được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch   Ủy ban nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.  

QĐND