Ông Nguyễn Thanh Long. Ảnh: TTXVN

Quốc hội đã bỏ phiếu kín và thông qua các nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Sáng 7-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nghe Tờ trình của Chính phủ, ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan liên quan, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để thống nhất trình Quốc hội xem xét, bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long) do “Đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm” (theo khoản 2, Điều 7, Hiến pháp năm 2013; khoản 2, Điều 40, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014).

Sau đó, Quốc hội đã họp riêng biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, bổ sung nội dung công tác  nhân sự về việc xem xét, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Quốc hội đã nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bãi nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long; nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình số 30/TTr-TTg ngày 6-6-2022 về việc phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Theo đó, việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long được căn cứ theo Điều 7, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Điều 22, Điều 40, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 6-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự. Tiếp theo, Quốc hội nghe Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và kết quả phiếu xin ý kiến về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu và tiến hành thủ tục bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long và phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy có 473/479 đại biểu Quốc hội (bằng 94,79% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV và 471/479 đại biểu (bằng 94,39% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Tiếp đó, Nghị quyết của Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức đối với Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long cũng được thông qua với đa số đại biểu tán thành.

* Trước đó, ngày 6-6, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Thanh Long.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thanh Long suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế.

Để đồng bộ, thống nhất giữa kỷ luật Đảng và Nhà nước, Quốc hội đã thực hiện các quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền. Theo quy định của pháp luật, một đại biểu Quốc hội chỉ bị bãi nhiệm tư cách khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Ông   Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê quán huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông   từng đảm nhiệm các chức vụ như Cục trưởng cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế;   Thứ trưởng Bộ Y tế; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương… trước khi được phê   chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế (tháng 11-2020).  
Tháng   3-2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp và kết luận: Ông Nguyễn Thanh Long, Bí   thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh   đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số đồng chí lãnh đạo bộ và đơn   vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc đánh giá chuyên   môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá   và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ   Việt Á.  
Tháng 5-2022, Ủy ban Kiểm tra Trung   ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long.    

THẢO PHƯƠNG