Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng cờ thi đua cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc

Ngày 16-5, tại TP Thanh Hóa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có các đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Minh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 21.000 hội viên nhà báo thuộc các Hội Nhà báo, Liên Chi hội báo chí, Chi hội báo chí trực thuộc tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, tính đến hết tháng 4-2022, Hội Nhà báo Việt Nam có 21.201 hội viên, thuộc 288 tổ chức hội. Trong năm 2021, Hội đã tổ chức xét duyệt, kết nạp 1.767 hội viên, thành lập mới 11 chi hội, đồng thời tiến hành xóa tên 505 hội viên không đủ tiêu chuẩn. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19 nhưng Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 7 giải báo chí chuyên ngành; 3 khóa tập huấn nghiệp vụ online.

Tại hội nghị, đại diện nhiều Hội Nhà báo đã có tham luận đề cập đến những vấn đề “nóng” hiện nay đang được quan tâm, như: Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp người làm báo trong thời đại 4.0; Báo chí tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; Hội Nhà báo Việt Nam và những người làm báo linh hoạt, thích ứng trong điều kiện dịch bệnh Covid 19; Thuận lợi, khó khăn của Hội Nhà báo địa phương trong thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025…

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao công tác của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, trong đó, trọng tâm là bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Hội đồng Thi đua - khen thưởng Hội Nhà báo Việt Nam đề ra công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp Hội từng bước chuyển biến tích cực, phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức, bám sát thực tiễn, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Triển khai, thực hiện công tác khen thưởng năm 2021 cơ bản đảm bảo theo quy định của pháp luật và Quy chế Thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đồng thời xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm quy tắc hội. Năm 2021, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp nhận hơn 100 đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh và tất cả đều được xử lý, không có vụ việc tồn đọng; xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xóa tên hơn 500 hội viên không đủ tiêu chuẩn. Trong công tác thi đua khen thưởng, có 8 tập thể được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, 15 tập thể và 17 cá nhân được tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Trên cơ sở những kết quả năm 2021, Hội Nhà báo Việt Nam đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, qua đó nâng cao hơn nữa nhận thức của mỗi cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Tổ chức lấy ý kiến các cấp Hội về Quy chế thi đua khen thưởng trên tinh thần quán triệt những nguyên tắc của Luật thi đua khen thưởng (sửa đổi), làm cơ sở tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng khen thưởng, phù hợp với tình

Hoàng Linh