Đc Trần Hậu Tám, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

     Hội CCB Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021, bàn phương hương, nhiệm vụ năm 2022 và phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Cựu Chiến Binh các cấp.

      Báo cáo tổng kết tại hội nghị nêu rõ: Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc và toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, tổ chức trong đó có Hội CCB các cấp phải điều chỉnh cả về nội dung, cách thức và quy mô hoạt động; nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và Thường trực Hội CCB tỉnh; Hội CCB Khối CCQ&Dn tỉnh đã xác định đúng trọng tâm công tác, thích ứng với tình hình, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Đc Lâm Quan Lý, Phó Chủ tịch Hội CCB Khối được tặng Bằng khen của TƯ Hội CCB Việt Nam

      Hội nghị đã bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; trong đó xác định năm 2022 là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, vừa tập trung tiến hành Đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Ngoài việc đề ra các nhiệm vụ cụ thể, Hội đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Cựu Chiến Binh các cấp. Trong đó, xác định mục đích, yêu cầu của đợt thi đua nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội CCB các cấp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sôi nổi trong toàn Hội trước, trong và sau đại hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua " CCB gương mẫu " gắn với các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp; phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của người lính Cụ Hồ trên trận tuyến mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh hội.

      Nội dung thi đua tập trung vào: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Đại hội; đa dạng hoá các nội dung, hình thức tuyên truyền trên nền tảng nâng cao chất lượng, tạo không khí sôi nổi, đồng đều giữa các tổ chức cơ sở hội trong các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên và thế hệ trẻ phải gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy " ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ". Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu " CCB gương mẫu ".

        Gương mẫu tham gia xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, dấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức tốt phong trào hành động cách mạng trong từng tổ chức Hội.

Tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Hội CCB Khối CCQ và Dn tỉnh.

        Quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Đẩy mạnh rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định để 100% hội viên đủ điều kiện được đổi thẻ BHYT theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ: 100% cán bộ, hội viên và lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Kỷ niệm chương CCBVN.

        Tại hội nghị, một số tập thể và cá nhân tiêu biểu trong năm 2021 được nhận Bằng khen của Trung ương Hội; Bằng khen của Hội CCB tỉnh và Giấy khen của Hội CCB Khối CCQ và Dn tỉnh.

                                                                  Lê Anh Thi