Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.  Ảnh: TH

Để góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra nhằm có những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển.

Chiều 30/12, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến Chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng  Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo.

Thông qua 01 dự án luật, 03 dự thảo Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội vào ngày 04/01/2022 và bế mạc vào ngày 11/01/2022.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (riêng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội sẽ họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội).

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương trong cả nước. Để góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, kỳ họp diễn ra nhằm có những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển.

Với thời gian 05 ngày làm việc, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, thảo luận và xem xét, thông qua 01 dự án luật, 03 dự thảo Nghị quyết. Đó là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Kịp thời tháo gỡ ách tắc, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Nói thêm về Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho biết: Gói hỗ trợ này sẽ bám sát chủ trương định hướng của Đảng, tăng cường tổng cung, tổng cầu. Đặc biệt gói hỗ trợ sẽ có quy mô đủ lớn, có mục tiêu trọng điểm trọng tâm để giải quyết những vấn đề cấp bách,  tránh lãng phí nguồn lực. Các chương trình và các giải pháp sẽ thiết kế kịp thời, nguồn lực đưa ra sẽ đảm bảo hấp thụ tối đa, thực hiện trong 2 năm là 2022 và 2023.

Theo bà Yến, khi thực hiện gói chính sách tài chính tiền tệ phải bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trước mắt và lâu dài, gắn với kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Huy động và đảm bảo quản lý phân bổ các nguồn lực hợp lý, minh bạch, công khai chống tiêu cực và lợi ích nhóm.

“Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội có 5 giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện gồm: mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục hồi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Như vậy, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sẽ cơ bản bao quát được các lĩnh vực, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực y tế gắn với chương trình và chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19. Các giải pháp sẽ chú trọng tới tính hiệu quả và lan tỏa phù hợp với bối cảnh tình hình mới”, bà Yến nói.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay: Việc tổ chức kỳ họp bất thường gắn với tính cấp bách và tình hình cụ thể của đất nước.

“Gói tài chính tiền tệ hết sức quan trọng để phục hồi phát triển kinh tế. Năm nay tăng trưởng chúng ta đạt 2,58% là sự cố gắng rất lớn nhưng so với mục tiêu đặt ra thì còn phấn đấu xa. Vì vậy, bây giờ cần giải quyết ngay gói phục hồi phát triển kinh tế. Gói này nếu như được thông qua vào đầu năm 2022 sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2022, 2023, và dư âm của nó sẽ hết nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu để sang kỳ họp tháng 5 chúng ta sẽ chậm 5 tháng mới quyết định được”, ông Cường nói.

Đề cập đến việc lần này Quốc hội sẽ cho ý kiến về 1 luật sửa nhiều luật, theo ông Cường do hiện đang vướng trong quá trình tổ chức thực hiện. Các dự án luật có điểm cần tháo gỡ ngay, nếu không sẽ ách tắc mãi. Do đó, 1 luật sửa nhiều luật để giải quyết thể chế cho phát triển kinh tế đất nước.

Theo ông Bùi Văn Cường, việc tổ chức kỳ họp bất thường để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra để góp phần phục hồi phát triển kinh tế sau quá trình bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, và cũng là để kịp thời thể chế hóa những chủ trương, nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng bằng những quyết sách cụ thể thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh rằng mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân, sự phát triển của đất nước, không để ách tắc thể hiện sự chủ động tích cực của Quốc hội trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ông Bùi Văn Cường cũng thông tin thêm: Tại kỳ họp Quốc hội bất thường tới, Chính phủ sẽ có báo cáo liên quan tới việc sử dụng ngân sách trong việc sắm các trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Ban cán sự Đảng Chính phủ cùng với Đảng đoàn Quốc hội đã họp để thống nhất các nội dung báo cáo tại kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV. Đảng đoàn Quốc hội đã đề nghị và Ban cán sự Đảng Chính phủ đã thống nhất sẽ bổ sung báo cáo về biến chủng Omicron và các giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời có báo liên quan tới việc sử dụng ngân sách trong việc sắm các trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch COVID-19./.

Vy Thảo