Chiều ngày 23-12, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì họp báo.

Theo đó, tham dự Đại hội lần này sẽ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, chỉ đạo Đại hội; lãnh đạo các Bộ, Ban ngành ở Trung ương và 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội. Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo, đài và các cấp Hội Nhà báo; phóng viên, nhà báo tới dự, đưa tin về Đại hội...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong 2,5 ngày, Hội nghị đảng viên và phiên trù bị Đại hội XI tổ chức tại hội trường Nhà khách La Thành; phiên chính thức Đại hội XI diễn ra tại Hội trường Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô. "Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội XI đã được hoàn tất, cả về nội dung, công tác nhân sự cũng như văn kiện đều được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho hay.

Đại hội lần thứ XI có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của Hội trong 5 năm qua; đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); xác định phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ XI; bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi các cấp Hội, đội ngũ những người làm báo cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, tăng cường đoàn kết, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, chủ động, năng động sáng tạo, trinh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ XI đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hoá, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của nhân dân.

Võ Hóa