Sáng 22-12, Hội CCB T.P Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội CCB Thành phố lần thứ 10, khóa VI, nhiệm lỳ 2017-2022, nhằm tổng kết công tác Hội năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, các cấp Hội của Thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Thành ủy, Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội; các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Kế hoạch công tác Hội năm 2021, bám sát nghị quyết của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặc dù có những yếu tố khách quan chi phối không thuận lợi, với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm cao; các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nổi bật là: Xây dựng kế hoạch, quán triệt nhiệm vụ trong các cấp Hội; phối hợp tham gia tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Điểm nổi bật của Hội CCB Thành phố trong năm qua là tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát (từ 27/4/2021) với những diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi cả nước và Thủ đô Hà Nội. Các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên CCB, CQN đã gương mẫu, tích cực cùng cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch, xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp Hội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ; Thành ủy; các chỉ thị, công điện của UBND Thành phố; đặc biệt là Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố v/v thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 216/CCB-TG, ngày 22/7/2021 của TW Hội CCB v/v phòng, chống dịch Covid-19,... Thường trực Thành Hội đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội trực thuộc thực hiện những nội dung, biện pháp cụ thể trong tham gia công tác phòng chống dịch.

Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền trong hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Thành phố, của địa phương về phòng chống dịch. Lựa chọn, động viên cán bộ, hội viên CCB, CQN có sức khỏe tốt, trách nhiệm, tham gia các tổ giám sát cộng đồng, các tổ chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và căn cứ mục tiêu, nội dung phát động thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ với chủ đề: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” Thường trực Thành Hội hướng dẫn các cấp hội trực thuộc, tổ chức phát động và thực hiện phong trào thi đua; đồng thời triển khai Chương trình hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19.

Các cấp Hội động viên, cử trên 60.000 lượt hội viên có đủ sức khỏe tham gia vào trên 5.000 chốt, tổ tuần tra, giám sát công tác phòng, chống dịch, các chốt cách ly y tế, phong tỏa, tăng cường các chốt trực theo mô hình tổ dân phố tự quản bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn; trên 7.000 lượt hội viên tham gia các tổ Covid cộng đồng, các tổ tuyên truyền lưu động, các tổ hỗ trợ tại các điểm test nhanh và tiêm vắc-xin phòng dịch, vận chuyển hàng hỗ trợ các khu vực phong tỏa, hoạt động hàng ngày trên địa bàn.

Hội CCB một số quận, huyện đã động viên gần 500 hội viên CCB có chuyên môn ngành y đăng ký với địa phương sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại địa bàn.

Hưởng ứng các cuộc vận động và với tấm lòng tương thân, tương ái; các tổ chức Hội và hội viên đã ủng hộ, hỗ trợ trên 32,67 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Trong đó: Hội CCB các quận, huyện, thị xã và cấp cơ sở nộp về MTTQ cùng cấp 15,786 tỷ đồng; Hội Doanh nhân CCB Thành phố nộp về MTTQ Thành phố 100 triệu đồng. Ủng hộ và hỗ trợ tại địa phương: 9,975 tỷ đồng (trong đó: 6,347 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu, trang bị y tế trị giá 3,628 tỷ đồng). Qua 3 đợt vận động, cán bộ, hội viên đóng góp ủng hộ, nộp về Thành Hội được 6,208 tỷ đồng. Đã ủng hộ quỹ phòng, chống dịch và mua vắc-xin của Thành phố 1,517 tỷ đồng; ủng hộ 5 tỉnh, thành phố phía Nam 1,55 tỷ đồng; ủng hộ 11 gia đình có hội viên từ trần và 786 gia đình gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ủng hộ Chương trình triệu phần quà đại đoàn kết, nộp về TW Hội. Các cấp Hội trực thuộc Hội CCB Thành phố hỗ trợ 6.901 suất quà = 2,323 tỷ đồng cho hội viên gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”; một số hội viên CCB có nhà trọ cho thuê đã thực hiện miễn, giảm tiền thuê nhà cho người lao động gặp kho khăn do đại dịch Covid-19 với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Hội CCB Thành phố được Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ nhau, “Đền ơn, đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm với đồng chí, đồng đội; đặc biệt là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” phát triển rộng khắp, đạt hiệu quả cao. Tập trung coi trọng công tác kiện toàn tổ chức theo quy định, chỉ đạo của Trung ương Hội và cấp ủy địa phương, từng bước chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác tổ chức, xây dựng Hội được kiện toàn, củng cố, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt; tiếp tục phát huy truyền thống CCB Việt Nam “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào của địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2022 gồm: Quán triệt, học tập các nghị quyết của BCH Trung ương, Thành ủy Hà Nội, cấp ủy địa phương; nghị quyết Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ (2022-2027). Xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình toàn khóa của Thành ủy, cấp ủy địa phương, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội CCB của từng cấp.

Phối hợp, tích cực, chủ động tham gia trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị địa phương vững mạnh; bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các phong trào của Thành phố, địa phương.

Tiếp tục, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống, đẩy lùi, ngăn chặn đại dịch Covid-19, cùng với phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, địa phương.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, cấp ủy địa phương, của Trung ương Hội CCB Việt Nam, các cấp Hội làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027, đúng thời gian quy định.

Đẩy mạnh phong trào CCB Thủ đô giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, và hoạt động tình nghĩa theo Đề án 03/ĐA-CCB của BCH Hội CCB Thành phố khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022).

Trong các chỉ tiêu Hội đề ra năm 2022, đáng chú ý có chỉ tiêu 100% các chi hội có đủ 3 ấn phẩm: Bản tin CCB Thủ đô; Báo CCB Việt Nam và thông tin CCB Việt Nam.

PV