Để các cơ sở Hội CCB các xã, thị trấn nắm chắc các nội dung về công tác chuẩn bị và quy trình tiến hành đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 02/11, Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Châu tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị cho Đại hội cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn.

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu được quán triệt các nội dung như: Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 253/KH-CCB ngày 01/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về lãnh đạo đại hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Kế hoạch số 232/KH-CCB ngày 13/7/2021 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Châu về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Thuận Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Qua hội nghị tập huấn các cán bộ cơ sở Hội CCB các xã, thị trấn nắm chắc các nội dung về công tác chuẩn bị và quy trình tiến hành đại hội, tạo sự thống nhất, xác định trách nhiệm để tổ chức thành công Đại hội Hội cựu chiến binh, đảm bảo nội dung, quy trình, thời gian quy định.

                                                                                                                   Sông Khương