Bà Đỗ Thị Hảo cư trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có đơn gửi về Báo CCB Việt Nam phản ánh: Chồng bà là ông Nguyễn Hữu Chỉnh là CCB - bệnh binh mất sức 64%. Hai ông bà sinh được 2 người con là Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Ngọc Nghĩa.

Theo quy định về pháp luật, chồng bà là Người có công được hưởng các khoản tiền điều dưỡng, tiền quà tết hằng năm và các con của hai ông bà được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP, bao gồm: Tiền ưu đãi giáo dục, tiền miễn giảm học phí. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Rược là cán bộ xã Hải Trung trong thời gian công tác đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt của gia đình bà số tiền chính sách dành cho bệnh binh và con em bệnh binh từ năm 2009 đến 2017 mà ông Chỉnh và con ông được hưởng là 14.097.000 đồng.

Theo đơn thư thì bà Hảo cho rằng, hành vi chiếm đoạt của ông Rược được thực hiện nhiều lần, bằng nhiều hình thức như làm giả giấy tờ ủy quyền, giả mạo chữ ký của ông Chỉnh để nhận số tiền 8.147.000 đồng tiền ưu đãi giáo dục năm học 2009-2010 của anh Nguyễn Ngọc Nghĩa từ Phòng LĐTBXH huyện Hải Hậu.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định chữ ký trong Giấy ủy quyền của ông Chỉnh cho ông Rược đi nhận tiền không phải do ông Chỉnh ký. Bản thân ông Rược cũng thừa nhận Giấy ủy quyền do ông tự tạo ra.

Trong đơn bà Hảo còn phản ánh: Ngoài số tiền bị chiếm đoạt nêu trên, ông Rược còn chiếm đoạt các khoản tiền miễn giảm học phí của anh Nghĩa trong năm học 2011-2012 là 3.550.000 đồng; tiền miễn giảm học phí của chị Nguyễn Thị Hà trong năm học 2010-2011 là 1.200.000 đồng; tiền điều dưỡng của ông Chỉnh  năm 2010 và 2013 tổng là 1.810.000 đồng và tiền quà tết năm 2017 là 250.000 đồng. Sau khi có tố cáo, số tiền điều dưỡng năm 2013 của ông Chỉnh là 1.110.000 đồng đã được ông Rược trả lại cho ông Chỉnh...

Được biết, Công an, VKSND huyện huyện Hải Hậu và VKSND tỉnh Nam Định đã thụ lý, giải quyết đơn của bà Hảo phản ánh nhưng bà không đồng tình với cách giải quyết của các cơ quan này và cho rằng có dấu hiệu bao che cho việc làm sai của ông Rược. Nội dung phản ánh của bà Hảo, Báo CCB Việt Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm rõ hơn…

BBĐ