Tổng kết 5 năm qua, Bộ LĐTBXH đã cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện gắn với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao trong công tác lao động, Người có công (NCC) và xã hội. Đặc biệt tập trung vào các giải pháp, biện pháp trong việc thực hiện các chính sách ưu đãi NCC. Đến nay, công tác này có chuyển biến mạnh với nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Chỉ thị số 14- CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư và Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 607/TB-TTKQH ngày 8-5-2017 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm tập trung giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị công nhận là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, Bộ trưởng  Bộ LĐTBXH ban hành Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20-3-2017 về Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận NCC - đây là một quyết định then chốt, làm cơ sở pháp lý để từng bước giải quyết hồ sơ tồn đọng NCC.

Trong gần 3 năm triển khai, Bộ LĐTBXH phối hợp với các cấp, ngành rà soát, xem xét và giải quyết trên 6.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó xác nhận trên 2.000 liệt sĩ, trên 2.600 thương binh, những hồ sơ không đủ điều kiện đã được kết luận và giải thích cho từng đối tượng. Đến nay, hồ sơ tồn đọng ở cấp huyện, cấp xã và trong nhân dân đang được Bộ LĐTBXH tiếp tục xem xét, bao gồm 725 hồ sơ (323 liệt sĩ, 402 thương binh), dự kiến giải quyết xong trong năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách Hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở, sau khi phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố rà soát nhà ở NCC cần tu sửa, sửa chữa, Bộ LĐTBXH tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đồng ý bố trí nguồn vốn giải quyết nhà ở NCC bị xuống cấp, dột nát. Tại phiên họp Chính phủ ngày 4-7-2017, Chính phủ thống nhất bổ sung 8.140 tỷ đồng hỗ trợ 313.707 hộ (tổng cộng cả 2 đợt là trên 11.000 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 410.000 hộ). Sau hơn 2 năm triển khai, toàn quốc đã hoàn thành việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho gần 300.000 hộ gia đình chính sách NCC.

Kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27-7), toàn Ngành LĐTBXH có nhiều hoạt động thiết thực thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và NCC cả nước, đầu tư tu bổ hàng trăm đền, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ. Trong việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC, Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát huy vai trò của cấp ủy, sự tham gia của các đoàn thể trong phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, trục lợi chính sách ưu đãi NCC.

Bộ LĐTBXH đang tập trung nghiên cứu, sửa đổi toàn diện dự án Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng, nhằm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đồng thời tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ, minh bạch, thống nhất, đảm bảo công bằng, hợp lý, tạo sự đồng thuận cao của xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC và thân nhân của họ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành vào cuối năm 2019.

Cũng trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh, liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có đánh giá, ghi nhận Bộ LĐTBXH những năm vừa qua có nhiều nỗ lực, đổi mới, sáng tạo trong phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ.

Qua các hoạt động kỷ niệm, khẳng định công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NCC với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ta.

Nguyễn Kim Loan