Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Phong trào Thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính phát động, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, ngày15/8/2021, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động đợt thi đua đặc biệt: “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trong toàn Hội. Theo đó, các cấp Hội động viên hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” , truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” đẩy mạnh Phong trào Thi đua “CCB gương mẫu” vượt qua khó khăn, thách thức, lập thành tích cao nhất trên các lĩnh vực công tác, cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân.

Thường trực Trung ương Hội, kêu gọi các cấp Hội, hội viên, Cựu quân nhân (CQN), hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phong trào Thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.

Về nội dung thi đua, các cấp Hội tổ chức cho hội viên, CQN quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, của dân tộc ta trong phòng, chống đại dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân. Đồng thời, quán triệt và thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 và nội dung phong trào Thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Các cấp hội, hội viên, CQN nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện tốt phương châm “Mỗi hội viên CCB, CQN là một chiến sĩ, mỗi gia đình CCB, CQN là một tổ chiến đấu, mỗi cấp Hội cơ sở là một đơn vị chiến đấu”; phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, chủ động tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng động viên gia đình và người dân trên địa bàn tự giác chấp hành nghiêm Chỉ thị  số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tích cực tham gia phòng, chống dịch, đảm bảo ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

Về hình thức thi đua, cần đa dạng, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng cấp Hội, địa phương; thực hiện hiệu quả các mô hình, như: “Tổ xung kích”; “Tổ phòng chống COVID -19”; “Tổ mua, bán vận chuyển hàng hóa”; “Tổ thu gom nông sản thực phẩm”, v.v. Trong thực hiện cần quán triệt thực hiện tốt phương châm đã đề ra trong Công văn số 246/CCB-TG ngày 22/7/2021 của Thường trực Trung ương Hội về phòng, chống COVID-19. Tích cực hỗ trợ những địa bàn bị phong tỏa; nâng cao trách nhiệm của hội viên tham gia tuyến đầu chống dịch; phối hợp với các lực lượng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vận động Doanh nghiệp, doanh nhân CCB, hội viên, CQN cùng đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống COVID -19; vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế, máy thở, khẩu trang… cho cơ sở y tế, gia đình, cá nhân và địa bàn gặp khó khăn. Chủ động chăm lo hỗ trợ hơn nữa hội viên tham gia tuyến đầu từ trần, lây nhiễm (F0, F1), hội viêncó hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra.

Phong trào Thi đua đặc biệt này được phát động từ ngày 15/8 đến ngày 30/9/2021 và sẽ tiếp nối thành phong trào thi đua thường xuyên. Các cấp Hội quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đề nghị Trung ương Hội khen thưởng những điển hình xuất sắc tiêu biểu theo Hướng dẫn số 112 /HD-CCB, ngày 18/8/2021 của Thường trực Trung ương Hội về hướng dẫn đợt thi đua đặc biệt: “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

                                                                      Nguyễn Minh Sơn