Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sáng 16-8, Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã diễn ra theo hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu.

Tại điểm cầu Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tập thể Đảng đoàn, lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, thể hiện quyết tâm cao và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn hệ thống Mặt trận, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu khai mạc, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9-3-2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian vừa qua, cùng với việc kêu gọi, vận động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Căn cứ vào vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, các Đảng đoàn, lãnh đạo mỗi tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan xây dựng Chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu cần đạt được, người chỉ đạo, người thực hiện với nhiều chương trình, đề án, dự án hết sức cụ thể, thiết thực, để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng: "Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội".

 Đoàn Chủ tọa hội nghị.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hội nghị lần này được tổ chức sau khi có sự thống nhất giữa Đảng đoàn MTTQ Việt Nam với 14 Đảng đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức thành viên. “Với quy mô toàn quốc, đây là hoạt động thiết thực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân; phát huy vai trò của mỗi tổ chức để phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Tại hội nghị, bên cạnh báo cáo trung tâm, các đại biểu tham dự sẽ có cơ hội tham gia, đóng góp các ý kiến, trong đó có nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên thể hiện quyết tâm chính trị, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, hội nghị sẽ được lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Diễn ra trong bối cảnh vừa phải tập trung phòng, chống dịch Covid-19; vừa phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cùng với cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 5 năm 2021 - 2025, hội nghị được tổ chức ngay sau khi Hội nghị Trung ương III thành công tốt đẹp; Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV đã thể chế hóa Kết luận số 11-KL/TW ngày 13-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV vừa họp phiên đầu tiên để cụ thể hóa Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội.

“Như vậy, chủ trương đã rõ, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định. Trách nhiệm cao cả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện giám sát và phản biện xã hội ngày càng có hiệu quả cao; phát động phong trào thi đua sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên đồng lòng, chung sức, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực cao nhất cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

Với ý nghĩa quan trọng của hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng đề nghị các đại biểu tham dự phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực để hội nghị đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Tin, ảnh: TTXVN