Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2021), 60 năm thảm họa da cam Việt Nam, Ngày 21-7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Ngay sau khi nhấn mạnh sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân ta trong công tác chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: “Đây là chính sách rất quan trọng không chỉ thực hiện chính sách hậu phương quân đội mà là giải pháp quan trọng để bảo vệ Tổ quốc lâu dài, bền vững”.

Giải thích rõ hơn, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Nếu chúng ta đối xử với những người đã đóng góp cho kháng chiến hiện nay tốt như thế nào thì nền tảng bảo vệ Tổ quốc tốt bấy nhiêu”...

Điều Chủ tịch nước nhấn mạnh khiến mỗi tổ chức, cá nhân chúng ta liên hệ đều thấy những năm vừa qua, không phải không còn những việc chưa làm thật tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Có gia đình chính sách vẫn còn trong diện hộ nghèo của địa phương; còn vợ, còn con thương binh, liệt sĩ vẫn neo đơn, chưa có công ăn, việc làm ổn định… Thâm chí cá biết có “người làm chính sách” lại “trục lợi từ chính sách”!

Nghĩa là, để bảo vệ Tổ quốc lâu dài, bền vững, chúng ta phải làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Hay nói cách khác, hôm nay chúng ta làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa chính” là góp phần quan trọng đặt nền móng cho bảo vệ Tổ quốc lâu dài, bền vững.  

Và làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là “đối xử” tốt, chứ không hẳn là số lượng “nhiều”, hay “ít”. Của “Đền ơn đáp nghĩa” không bằng cách “Đền ơn đáp nghĩa”.

Huy Thiêm