Đó là những đánh giá tại hội nghị tổng kết Phong trào thi đua " Cựu Chiến Binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi " của hội CCB tỉnh Hà Tĩnh ( giai đoạn 2016 - 2021). Sau gần 30 năm tổ chức thực hiện, nhưng chưa có thời điểm nào Hội CCB Hà Tĩnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như giai đoạn vừa qua ( 2016 - 2021 ).

Bước vào năm đầu tiên thực hiện phong trào thi đua của giai đoạn 2016 - 2021  xảy ra sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh; gây ra nhiều khó khăn, hệ luỵ cho phát triển kinh tế chung của cả tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp, hợp tác xã CCB làm nghề nuôi trồng thuỷ sản; tiếp đó là hạn hán, lũ lụt lịch sử gây thiệt hại trên 5.000 tỷ đồng; rồi dịch bệnh gia súc gia câm và trong hai năm gần đây 2020,2021 là đối mặt với đại dịch Covid 19.

Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nổ lực cố gắng của cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh đã luôn phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm phấn đấu vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giảu chính đáng.

Tham quan mô hình trang trại do CCB làm chủ tại huyện Hương Sơn.

Hội đã tổ chức học tập những bài học kinh nghiệm qua các giai đoạn trước đây, đồng thời tổ chức triển khai quán triệt, học tập để cán bộ hội viên CCB nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế. Tích cực bồi dưỡng, nâng cao kiến thức khoa học và tiếp cận với công nghệ hiện đại trong thời đại 4.0; Đặc biệt, phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của Hội CCB Hà Tĩnh đã tăng nhanh về số lượng, quy mô và các loại hình kinh tế, trong đó đáng chú ý là mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên CCB làm chủ. Với hình thức Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, trang trại, gia trại, hộ kinh doanh dịch vụ; các tổ chức đã phát huy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn vay vốn mua sắm thiết bị kỹ thuật phù hợp với hướng đi và khả năng thực tế, sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao, tăng thu nhập và tạo điều kiện làm việc cho nhiều con em gia đình CCB, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Tiêu biểu như: Công ty Cp Sao Mai, Công ty Cp Tư vấn XD&TM miền Trung, Công ty TNHH Vĩnh Ngọc, Công ty TNHH TM Hợi Đồng, Công ty TNHH TM  Nhật Thái, Công ty TNHH Tình Chương, Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Nga… Các HTX nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản Mai Phụ, Minh Đức; HTX chăn nuôi Hoàng Cường, Hoàng Châu; HTX môi trường thị trấn Tây Sơn…vv; các điển hình trang trại, gia trại và hộ kinh doanh.

Đc Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, hạn chế tái nghèo. Phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi “ từ năm 2016 đến nay có chuyển biến về chất.  Từ mục tiêu ban đầu là “ xoá đói giảm nghèo “ thì đến nay phong trào đã nâng lên “ phấn đấu giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, làm kinh tế giỏi “. Nhìn vào những con số cho thấy: số hộ CCB nghèo năm 2016 là  2.861 hộ chiếm 3,75%, đến tháng 6/2021 còn 912 hộ đạt tỷ lệ 1.18% ( giảm 1.949 hộ ). Số hộ CCB cận nghèo: năm 2016 là 3.126 hộ chiếm 4,25%, đến tháng 6/2021 còn 1.453 hộ đạt tỷ lệ 1.88% ( giảm 1.673 hộ ). Số hộ CCB khá và giàu: năm 2016 là 38.387 hộ đạt 50,3%; đến tháng 6/202146861 hộ đạt 60,71% ( tăng 8.474 hộ )… phong trào thi đua giai đoạn 2016- 2021 đã giải quyết việc làm cho 13.519 người, trong đó chủ yếu là con em gia đình chính sách, gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn.Tổng dư nợ vốn vay ưu đãi ngân hàng CSXH tính đến ngày 30/6/2021 do Hội quản lý là 914.827 triệu, số hộ CCB được vay vốn là 12.524 hộ.

Kết quả trong phong trào thi đua “ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi “ đã có tác động rất lớn đến công tác xây dựng Hội; hội viên, gia đình hội viên có cuộc sống ổn định, chăm lo phát triển kinh tế là cơ sở để chăm lo xây dựng hội ngày càng vững mạnh. 5 năm qua, tổ chức Hội các cấp thường xuyên được quan tâm chăm lo, xây dựng cả về chinh trị, tư tưởng và tổ chức. Đánh giá, bình xét hàng năm có trên 50% tổ chức Hội đạt TSVM, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không có tô chức yếu kém. Hàng năm có trên 98% hội viên đạt danh hiệu “ CCB gương mẫu và trên 97% gia đình CCB đạt danh hiệu “ gia đình văn hoá “.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia phân tích, đánh giá về hoạt động của phong trào 5 năm vừa qua, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh, chủ trì hội nghị kết luận và nêu rõ: 5 năm qua, chúng ta đã trải qua một giai đoạn khó khăn, thách thức, nhưng  phong trào “ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi “ đã được các cấp Hội triển khai tich cực chủ động, sâu rộng đến tận cơ sở và dược đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng, tham gia. Nhiều hộ nghèo đã vươn lên có cuộc sống khá và giàu; nhiều hội viên đã trở thành những nhà sản xuất kinh doanh giỏi, làm chủ các doanh nghiệp lớn; các hợp tác xã chăn nuôi trồng trọt ứng dụng công nghệ cao. Đi đôi với sản xuất kinh doanh làm ra nhiều sản phẩm có ích cho xã hội, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho con em gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn; các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, gia trại, trang trại, hộ kinh doanh do CCB làm chủ luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường. Cựu Chiến Binh không chỉ biết vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng mà còn là những hạt nhân gương mẫu đi đầu và có nhiều đóng góp xứng đáng vào kết quả xây dựng NTM, đô thị văn minh của tỉnh, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016 -2021 chúng ta ghi nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện, thực chất những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý để bổ sung vào chương trình hành động, vào chỉ tiêu thực hiện phong trào giai đoạn 2021 – 2026.

Được biết, trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm hiện phong trào thi đua giai đoạn 2021-2026,  Hội CCB Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, nổ lực phấn đấu, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phong trào “ Cựu Chiến Binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi “, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CCB; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM vào năm 2025, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại hội nghị tổng kết, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công An và Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; Thường trực Hội CCB Hà Tĩnh đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân CCB có thành tích trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; thành tích tuyên truyền vận động cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ; thành tích phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

                                                                                           Lê Anh Thi