Sau một thời gian ngắn phát động đóng góp ủng hộ Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giảm bớt những khó khăn trong đại dịch, đông đảo hội viên CCB ở 100% các tổ chức Hội trong tỉnh đã tích cực tham gia. Với tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, toàn Hội đã vận động ủng hộ được 27 tấn nhu yếu phẩm các loại, trị giá 338,04 triệu đồng. Trong đó, bí xanh 9.245kg, bí đỏ 11.206kg, mỳ Chũ 2.181 kg, khoai sọ 397kg, gạo 3.760kg, lạc nhân217 kg. Tiêu biểu là các đơn vị Hội CCB huyện Lạng Giang, Hội CCB thành phố Bắc Giang, Hội CCB huyện Hiệp Hòa và cơ quan Hội CCB tỉnh.

Sáng 27-7, toàn bộ số lương thực, thực phẩm do Hội CCB tỉnh vận động quyên góp đã cùng hàng hóa của tỉnh Bắc Giang chuyên chở bằng đường bộ vào ủng hộ Nhân dân T.P Hồ Chí Minh.  

                                                                                                       Văn Hùng