Ngày 15/7, Bộ Y tế đã có quyết định số 3448/QĐĐ-BYT phê duyệt có điều kiện đối với vaccine phòng COVID-19 Janssen. Đến nay, Việt Nam đã phê duyệt có điều kiện tổng cộng 6 loại vaccine phòng COVID-19.