Các cá nhân được khen thưởng trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 -2021.

Ngày 18/6/2021. Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng kết phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2016- 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Quynh, Phó Chủ tịch hội CCB tỉnh Thanh Hoá; đồng chí Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Phạm Thị Oanh, UVBTV Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện và các đồng chí CCB tiêu biểu trong phong trào CCB làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016- 2021

Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào “Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp hội Cựu Chiến binh trong huyện triển khai thực hiện tích cực, sâu rộng với nhiều hình thức và các giải pháp thiết thực đã thu hút đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Hội Cựu Chiến binh  huyện và cơ sở đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân trên 65,3 tỷ đồng, cho trên 1000 hộ hội viên CCB vay phục vụ cho sản xuất kinh doanh, Hội còn xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội giúp nhau cho vay trong sản xuất kinh doanh không lấy lãi với số tiền là 997,3 triệu đồng .góp phần cải thiện nâng cao đời sống, giảm nghèo cho hội viên, giải quyết việc làm mới:174 người. tạo việc làm từ các dự án mới 39 người, có việc làm thường xuyên: 1.678 người. Đến nay cơ bản đã xóa được hết hộ đói. Hộ nghèo  năm 2016: là 28,8% . Năm 2021  giảm xuống còn 1,9%;  hộ cận nghèo còn 9,6% ; nhiều gia đình hội viên trở thành chủ trang trại, gia trại, chủ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm cho người lao động, góp phần  thực hiện chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo tại của địa phương. Trong 5 năm Hội đã xây dựng được 116 căn nhà tình nghĩa, làm mới 79 nhà, sửa chữa 37 căn nhà cho hội viên với số tiền trên 2,7 tỷ đồng.

Phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" và Cựu chiến binh bảo vệ môi trường đã được hội viên tích cực tham gia, Hội viên Cựu chiến binh ở các xã đã tham gia làm gần 22km đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng trên 6,8km, đóng góp tiền, ngày công với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của hội đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế - xã hội trọng yếu của huyện và của từng địa phương; đã có tác dụng động viên, khơi dậy, giữ vững và phát huy truyền thống yêu nước, giàu lòng nhân ái, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tính cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ, hội viên; phát huy được giá trị tốt đẹp, khuyến khích CCB sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa thân thiện, bền vững; được các cấp ủy và chính quyền ghi nhận

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nêu lên những khó khăn, tồn tại và góp bàn thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào "Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" trong thời gian tới,  như: Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng phong trào " Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" trong toàn thể cán bộ, hội viên, gắn với phòng trào thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu" và công tác xây dựng hội vững mạnh;  tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng Chí: Nguyễn Tiến Quynh, Phó Chủ tịch hội CCB tỉnh và đồng chí: Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ: ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu Chiến binh huyện giai đoạn 2016-2021. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng đồng thời đưa phong trào Cựu Chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, đạt kết quả hơn, thời gian tới các đồng chí đề nghị:  Cựu Chiến binh huyện Lang Chánh phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần của người lính Cụ Hồ,  tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, thực hiện hiệu quả đến các chi hội cơ sở và đến từng hội viên; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhân rộng mô hình, điển hình của các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đi đôi với phát triển kinh tế, các cấp hội cần thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội; tiếp tục phát huy và nhân rộng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 11 cá nhân; Hội CCB huyện trao tặng giấy khen cho 10 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 -2021.

Đình Toàn Đài