Trao tiền hộ trợ nuôi bò cho hộ CCB nghèo tại huyện Yên Lạc.

Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” của Hội CCB huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều cách làm thiết thực nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần tích cực vào công cuộc xóa nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Thời gian qua, Hội luôn bám sát chủ chương, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện đề ra; quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề 03 của T.Ư Hội CCB Việt Nam về “Chăm lo đời sống hội viên và động viên CCB tham gia phát triển kinh tế địa phương”, “Nghị quyết chuyên đề CCB làm kinh tế trong thời kỳ nước ta hội nhập” và các nghị quyết, kế hoạch của Hội cấp trên về giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Với phương châm vừa phát huy nội lực, vừa khai thác các nguồn vốn, đến nay Hội huy động được 191,6 tỷ đồng vốn giúp hội viên phát triển sản xuất. Đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện để hội viên được nhận thầu 518ha đầm hồ nuôi trồng thủy sản, 19,6ha đất để làm trang trại, nhà xưởng, cửa hàng; tổ chức 17 lớp tập huấn cho 320 hội viên về kiến thức làm kinh tế, về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh… Động viên 32 hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ vốn, thức ăn chăn nuôi, con giống, vật tư cho 86 hộ gia đình hội viên khó khăn với số tiền trên 7 tỷ đồng để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Việc làm tình nghĩa này được tổ chức Hội, nhân dân và chính quyền địa phương đánh giá cao.  

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo được triển khai bằng nhiều biện pháp, nhiều hình thức và cách làm đa dạng đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia với ý chí tự lực tự cường cao và trình độ sản xuất, kinh doanh ngày càng tiến bộ. Đến nay, Hội xây dựng và thành lập được 18 Câu lạc bộ CCB làm kinh tế; 85 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường; 763 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 3.670 lao động trong đó có 60% là CCB và con em CCB có thu nhập ổn định. Có 665 hội viên có thu nhập từ 120 triệu đồng đến hàng trăm tỷđồng,tiêu biểu có 5 hội viên ở các xã Đồng Văn, Hồng Châu và thị trấn Yên Lạc, có doanh thu từ 100 đến 500 tỷ đồng/năm; cùng với đó là 266 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi từ cơ sở đến cấp T.Ư. Kết quả phát triển kinh tế góp phần nâng cao đời sống cho hội viên, có 26 hội viênCCB xóa được nghèo, 22 hộ CCB xóa cận nghèo, nhiều hội viên làm giàu chính đáng, hộ CCB khá giàu đạt tỷ lệ 77,4%; hộ nghèo còn 0,18%; toàn Hộicó 5 xã không có hội viên nghèo.

Ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế tốt, hội viên CCB các cấp hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, MTTQ và Hội phát động. Tiêu biểu như tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được 389 triệu đồng, 1.600kg gạo, 2.500 khẩu trang; ủng hộ bão lũ miền Trung 731,8 triệu đồng; quỹ “Nghĩa tình đồng đội” 183 triệu đồng; đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 4 nhà cho hội viên CCB khó khăn về nhà ở;đóng góp và ủng hộ 1,82 tỷ đồng để xây dựng cống rãnh thoát nước và xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao, thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Những kết quả đạt được trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” có được do Hội CCB Yên Lạc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là bám sát các chủ chương, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và sự giúp đỡ của chính quyền trong xây dựng và phát triển các mô hình, điển hình kinh tế. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình. Mỗi hội viên, cơ sở Hội thấy rõ sự cần thiết và trách nhiệm của mình để tích cực thực hiện mới mang lại kết quả.

Để tăng khả năng phấn đấu tự thoát nghèo, phát triển kinh tế cần nâng cao khả năng tự vận động của từng hội viên, hộ gia đình. Để tạo điều kiện về vốn, Hội CCB cần phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH để giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay; với Hội Nông dân và các ngành chức năngtổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Tổ chức tham quan, học tập các mô hình kinh tế có hiệu quả; khuyến khích hội viên mở mang thêm nhiều ngành nghề dịch vụ;hội viên là giám đốc là chủ các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất tiếp nhận CCB và con em họ vào làm việc. Phải lấy hộ gia đình hội viên làm đối tượng vận động và tổ chức, lấy cơ sở làm địa bàn. Phát triển kinh tế phải gắn liền với xây dựng Hội, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên CCB.

Lê Thị Lan