Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện của các em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao trong các kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2013. Bên cạnh đó Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự đóng góp của ngành giáo dục đào tạo trong sự nghiệp trồng người. Những năm qua, giáo dục miền núi bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng chung đã chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” luôn được quan tâm, góp phần động viên, khích lệ các em học sinh người dân tộc thiểu số vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, với nhận thức sâu sắc quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân,” Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, coi đây là sự nghiệp cao quý, trách nhiệm to lớn đối với tương lai của dân tộc, của đất nước.

Nhờ đó, công tác giáo dục, đào tạo đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cho biết năm học 2013, cả nước có 105 học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, đại học, cao đẳng. Số học sinh giỏi đỗ thẳng vào các trường đại học, cao đẳng, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi là con em dân tộc thiểu số ngày càng tăng, là tín hiệu đáng mừng đối với sự phát triển nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số.

Những năm tới, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội Trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư cho giáo dục miền núi; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; huy động nguồn lực đầu tư phát triển vùng dân tộc nhằm thu hẹp khoảng cách giữa miền xuôi và miền núi.

PV