Một miền đất nhiều đặc thù đến thế, song nhiều năm qua, Hội CCB ở đây luôn là lá cờ đầu của một vùng. Xin kể một hoạt động thôi, ấy là "nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương", đã thấy Hội CCB Tân Kim làm việc bài bản, lô-gích và phát huy cao những truyền thống trong chiến đấu vào mặt trận xây dựng như thế nào. Để thực hiện nhiệm vụ này, Hội phát động phong trào: "Xưa mở đường mà đi, tìm địch mà đánh. Nay hãy tìm cây mà trồng, tìm con mà nuôi, tìm việc mà làm" và không chỉ "hô" lên thế, mà Hội đồng thời từng bước tiến hành nhiều biện pháp, như cùng ban xóa đói giảm nghèo mở các lớp tập huấn KHKT cây trồng, vật nuôi; liên hệ với NH CSXH vay vốn; rồi cổ vũ sự tạo vốn từ chính CCB. Nhờ vậy, vốn phát triển và vốn đã sinh ra nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Dẫn chứng: năm 2004 vay 105 triệu đồng, đến năm 2008 có số dư 1,8 tỷ đồng; vốn nội lực tại chỗ bình quân quỹ Chi hội đạt 300.000 đồng/hội viên, nhiều chi hội có quỹ trên 500.000 đồng/hội viên, điển hình như Chi hội Hải Minh, Đèo Khếâ, Đồng Chúc đạt trên 800.000 đồng/hội viên. Các mô hình kinh tế thì chi hội nào cũng có, với nhiều ngành nghề, dịch vụ đa dạng như: năm 2004 có 28 mô hình, đến năm 2008 có 72 mô hình, nổi bật có CLB chăn nuôi dịch vụ của Chi hội La Đuốc do CCB Vũ Duy Bản phụ trách, 14 thành viên, với 7 lò ấp trứng và chăn nuôi lợn, gà, vịt… Nhiều mô hình kinh tế trang trại có tổng thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Chính phong trào phát huy truyền thống từ trong chiến tranh, vào xây dựng hòa bình như thế mà nhiều hội viên tự lực, tự cường, vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng. Kết quả năm 2004 có 46 hộ nghèo, đến năm 2008 còn 19 hộ. Chi hội Hải Minh là chi hội vùng sâu, có nhiều đồng bào thiểu số, năm 2004 có 6 hộ nghèo, đến năm 2008 không chỉ hết nghèo mà đời sống còn khá giả…

HOÀNG KHÂM