Năm 1992, có một người hàng xóm mua na về, cho tôi một quả, tôi ăn rồi lấy hạt làm giống và nảy ra ý định trồng na. Lúc đầu tôi trồng 70 cây, sau 3 năm thu lứa quả đầu tiên, vợ tôi gánh ra chợ Mẹt bán, tiền mỗi quả mua được 3 bò gạo. Vợ chồng tôi nói với nhau: “Thế là tìm ra lối sống rồi”. Cứ như vậy, mỗi năm tôi trồng thêm vài trăm cây.

Năm 1995, ông Nông Đức Mạnh, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội về thăm xã, có ghé thăm vườn cây của gia đình tôi. Chủ tịch khen ngợi cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng với mô hình trồng cây na đặc sản và động viên gia đình tôi phát huy hơn nữa. Tôi rất phấn khởi, không chỉ mở rộng thêm vườn cây mà lấn sang cả chăn nuôi. Cho đến nay, vườn nhà tôi có 1.000 cây na, mỗi năm thu 60 triệu đồng; nhãn có 300 cây, hàng năm thu lãi 50 triệu đồng; bưởi 300 cây, hằng năm thu lãi 60 triệu đồng; bò sinh sản và bò thịt có 16 con, gà thả vườn mỗi lứa 300 con, một năm nuôi 2 lứa, hai thứ này cũng cho mấy chục triệu đồng. Từ năm 2007, tôi xây chuồng nuôi lợn, mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa 50 con, trừ chi phí còn lãi 30 triệu đồng. Làm kinh tế đã có đà, “say” lắm, năm 2008, gia đình lại phát triển thêm dịch vụ vận tải, mua một chiếc ôtô chở vật liệu và mở một cửa hàng bán tạp hóa, tạo công ăn việc làm cho 10 đến 20 lao động khi vào mùa vụ, riêng mô hình này trừ công lao động và chi phí sản xuất còn thu lãi được 120 triệu đồng/năm…

Hôm nay, tại “Hội nghị các hộ gia đình làm kinh tế giỏi” của tỉnh lần thứ 3 (2005-2010), tôi rất vinh dự được báo cáo những kết quả nhỏ bé của gia đình trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng quê hương xứ Lạng giầu đẹp. Tôi xin hứa phát huy cao hơn những việc đã làm, giúp đỡ các hội viên nghèo khác, nhân rộng mô hình VAC để cùng nhau làm giầu cho mình và cho xã hội.

THU HIỀN (ghi)