Hội CCB có 716 hội viên, trong đó 163 hội viên là đảng viên, 45 hội viên giữ các chức danh trưởng, phó thôn xóm, bí thư, phó bí thư chi bộ. Ngoài việc thực hiện tốt 5 chuyên đề về xây dựng Hội TSVM, Hội còn chú trọng tham gia công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH, xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền về xây dựng mạng lưới an ninh tự quản do Hội CCB làm nòng cốt cho các đoàn thể nhân dân, Hội triển khai nhiệm vụ tới từng chi hội và quán triệt tới 90% số hội viên. Cùng với công tác tuyên truyền, Hội phân công 65 hội viên tham gia các tổ tự quản, 45 hội viên trong các tổ liên gia và 17 hội viên trẻ khỏe, là sĩ quan dự bị cộng tác cùng công an xã giữ gìn trật tự trên địa bàn. Các tổ, hội viên CCB tích cực vận động, giúp đỡ người mắc nghiện cai tại gia đình, kịp thời phát hiện, giải quyết những vụ việc liên quan ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội xảy ra.

Phong trào CCB tham gia phòng chống ma túy được duy trì thường xuyên, liên tục, từng bước phòng ngừa hiệu quả, góp phần cho xã Đào Xá nhiều năm là đơn vị tiêu biểu về xây dựng địa bàn trong sạch an toàn, được tỉnh và huyện khen thưởng về thành tích bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bùi Xuân Cúc