T.P Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố.

Mức hỗ trợ chi phí hỏa táng từ năm 2021 được quy định như sau: Thi hài người lớn: 3 triệu đồng/ca; Thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1,5 triệu đồng/ca; Hỗ trợ chi phí vận chuyển: 1 triệu đồng/ca. Mức hỗ trợ này được áp dụng với người mất có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (như quy định cũ). Đồng thời, bổ sung thêm 3 đối tượng khác là người được nuôi dưỡng tại các Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và cơ sở trợ giúp xã hội công lập của thành phố; bệnh nhân tại Bệnh viện 09 - Sở Y tế Hà Nội (chuyên điều trị HIV/AIDS); người lang thang vô gia cư chết trên địa bàn.

Lã Độ