Ngày 31-10-2012, TƯ Hội CCB Việt Nam đã tổ chức buổi phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị TƯ 6 (Khóa XI), đồng chí Trần Hanh, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị cùng gần 150 cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan TƯ Hội, đại diện Thành hội Hà Nội và các Tỉnh hội Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định…Đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ truyền đạt nội dung đã nhấn mạnh: Các đồng chí Ủy viên T Ư đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Hội nghị đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và xây dựng Đảng, quyết định thành lập lại Ban Kinh tế Trung ương. Lần đầu tiên, Trung ương tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013: Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội trong nước 9 tháng đầu năm có những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và bất ổn vĩ mô vẫn còn lớn. Đòi hỏi cần tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; T Ư khẳng định vai trò nòng cốt và những kết quả quan trọng đã đạt được của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; trên cơ sở đó đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp khắc phục. Về công tác xây dựng Đảng, BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đây là lần đầu tiên Trung ương bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này. Trung ương nhấn mạnh, việc xây dựng và thực hiện quy hoạch phải đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, minh bạch, khách quan; theo phương châm, cần thực hiện quy hoạch "động" và "mở", phải có 3 độ tuổi để bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển… Về Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và sự gương mẫu của Bộ Chính trị. Từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, vừa phải xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, theo phương châm "trị bệnh cứu người", giúp nhau cùng tiến bộ. Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình và lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân, Ban Bí thư đã bàn và chỉ đạo giải quyết ngay một số vấn đề nổi cộm, bức xúc; phát huy các nhân tố tích cực, xiết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Bộ Chính trị đã thống nhất đề nghị BCH TƯ cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. BCH TƯ cũng tự kiểm điểm và nhận phần trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua. BCH TƯ xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục. BCH TƯ yêu cầu, lúc này, hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân, xiết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tạo được sự chuyển biến rõ rệt.
Tô Kiều Thẩm