Những ngày mới thành lập, Hội có 47 hội viên tham gia nuôi ong lấy mật, chăm sóc, bảo vệ rừng ngập mặn trên địa bàn xã. Sau 13 năm phát triển, nay đã có 150 hội viên với trên 500 đàn ong, sản lượng thu nhập mỗi năm đạt gần 5.000kg mật, cho giá trị kinh tế đạt khoảng 800 triệu đồng/năm. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của rừng trong việc cải thiện môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai và góp phần phát triển kinh tế, các hội viên CCB đã tích cực tham gia làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ rừng. Song quan trọng hơn là kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật về chặt phá rừng ngập mặn trên địa bàn do Hội quản lý như khẩu hiệu Hội đã đề ra: “Kinh tế xanh có vai trò của bạn”… Kết quả CCB tham gia hoạt động bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế gia đình hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội CCB xã Nam Phú trong sạch vững mạnh, xứng đáng là một điển hình của tổ chức cơ sở Hội làm tốt công tác triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của các cấp Hội. Bây giờ thì Nam Phú đã thành điểm sáng!

Ngày môi trường 5-6-2012 mới đây như khẩu hiệu Hội đã đề ra: Thường trực Hội CCB tỉnh đã chọn địa bàn xã Nam Phú là nơi tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt, triển khai Nghị quyết 41 - NQ/T.Ư Đảng và các văn bản pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, gắn liền với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên CCB.

ĐOÀN DUY TUYÊN