Ngày 8-1-2002, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 09 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”.
Ngày 18-10-2005, Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh CCB đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua, nhằm thể chế hoá Nghị quyết của Đảng về CCB và Hội CCB Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
Được sự chỉ đạo, lãnh đạo của T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự quản lý, phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, UBND, các Ban, Bộ, ngành từ T.Ư đến địa phương, cùng với nỗ lực, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên trong cả nước, Hội CCB Việt Nam không ngừng lớn mạnh trưởng thành và phát triển.
28 năm qua, Hội CCB tiến hành 5 lần Đại hội toàn quốc.

 • Đại hội lần thứ I:
  Tiến hành từ ngày 19 đến 20-11-1992 tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội). Dự Đại hội có 318 đại biểu, đại diện cho gần 70 vạn hội viên trong cả nước.
  Đại hội suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự Hội CCB Việt Nam.
  Ban Chấp hành Khóa I gồm 75 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí.
  Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội. Các Phó chủ tịch là: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Nguyễn Đôn và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

 • Đại hội lần thứ II:
  Tiến hành từ ngày 17 đến 18-12-1997 tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội). Dự Đại hội có 432 đại biểu, đại diện cho 1.350.000 hội viên, sinh hoạt trong hơn 13.000 tổ chức cơ sở Hội.
  Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự.
  Ban Chấp hành Khóa II gồm 88 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí.
  Thượng tướng Trần Văn Quang được bầu lại làm Chủ tịch Hội. Các Phó chủ tịch là: Thượng tướng Đào Đình Luyện, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Đặng Quân Thụy và Trung tướng Đỗ Quang Hưng.
 • Đại hội lần thứ III:
  Tiến hành từ ngày 26 đến 28-12-2002 tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội). Dự Đại hội có 471 đại biểu đại diện cho hơn 1,7 triệu hội viên, sinh hoạt trong hơn 14.000 tổ chức cơ sở Hội.
  Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự.
  Ban Chấp hành Khóa III gồm 94 đồng chí. Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí.
  Trung tướng Đặng Quân Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội. Các Phó chủ tịch là: Trung tướng Trần Hanh, Trung tướng Đỗ Quang Hưng và Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng.
 • Đại hội lần thứ IV:
  Tiến hành từ ngày 12 đến 14-12-2007 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Dự Đại hội có 497 đại biểu, đại diện cho hơn 2,2 triệu hội viên, đang sinh hoạt trong hơn 15.000 tổ chức cơ sở Hội.
  Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự.
  Ban Chấp hành Khóa IV gồm 99 đồng chí. Ban Thường vụ 21 đồng chí.
  Trung tướng Trần Hanh được bầu làm Chủ tịch Hội. Các Phó chủ tịch là: Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Thiếu tướng Đỗ Công Mùi và Trung tướng Lê Thành Tâm.
 • Đại hội lần thứ V:
  Tiến hành từ ngày 18 đến 20-12-2012 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Dự Đại hội có 510 đại biểu, đại diện cho gần 2,7 triệu hội viên đang sinh hoạt trong hơn 16.000 tổ chức cơ sở Hội.
  Đại hội tiếp tục suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch Danh dự. Ngày 4-10-2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời tại Hà Nội trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân và CCB cả nước.
  Ban Chấp hành Khóa V gồm 99 đồng chí. Ban Thường vụ 23 đồng chí.
  Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được được bầu làm Chủ tịch Hội. Các Phó chủ tịch là: Trung tướng Nguyễn Song Phi, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Trung tướng Phùng Khắc Đăng và Trung tướng Lê Thành Tâm.
  Giữa nhiệm kỳ, 2 đồng chí Phùng Khắc Đăng, Lê Thành Tâm nghỉ công tác, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương được bầu làm Phó chủ tịch Hội.
  Xương Giang (tổng hợp)