Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của gần 300 đại biểu. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 93 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí, AHLĐ Lê Văn Kiểm được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình hành động của Hiệp hội với các nội dung: Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách; xây dựng Hiệp hội, phấn đấu có 80% các tỉnh, thành phố có Hội doanh nhân CCB để Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam ngày một phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Tôn chỉ của Hiệp hội là, vì sự phát triển sản xuất, kinh doanh nói chung; phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các hội viên hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Là chỗ dựa vững chắc về tổ chức, pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các hội viên; chăm lo, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí, đồng nghiệp trong doanh nhân CCB Việt Nam.

Mục đích của Hiệp hội là tập hợp và đoàn kết các doanh nhân CCB, CQN Việt Nam đang sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, giúp đỡ nhau đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp...

Minh Anh