Hai mộ liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Đà Nẵng

Vào năm 1968, Trường Cán bộ Quân - Dân Y Trung Trung Bộ đóng tại phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, tiền thân của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng ngày nay, do điều kiện chiến tranh ác liệt, thiếu phương tiện phục vụ đào tạo cán bộ y tế cho chiến trường, Trường có tiếp nhận 2 bộ hài cốt để phục vụ công tác đào tạo lúc bấy giờ.

Theo Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng cung cấp, vào năm 2018, được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Cục chính sách - Bộ Quốc phòng, Bộ chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp. Đà Nẵng và các cơ quan hữu I quan, Trường đã xác định được 2 bộ hài cốt trên là 2 liệt sĩ đã hy sinh tại chiến trưởng Quảng Ngãi. Trên cơ sở đó, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng đã đưa 2 bộ hài cốt liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Đà Nẵng.

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng mong muốn tìm nhân nhân của 2 liệt sĩ trên nhằm đáp ứng nguyện vọng của gia đình các liệt sĩ.

Thời gian hy sinh của 2 Liệt sĩ khoảng năm 1968 đến đầu năm 1969. Các anh là thương binh nặng, tuy được cứu chữa tận tình tại Bệnh xá Bác Mười, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lúc bấy giờ (nay là Bệnh viện Đặng Thùy Trâm) nhưng không qua khỏi và đã hy sinh. Địa điểm hy sinh của các Liệt sĩ tại chiến trường tỉnh Quảng Ngãi.

Nhà trường kính báo để các đồng đội và thân nhân các liệt sĩ được biết. Xin liên hệ với Trường theo địa chỉ: Trường Đại học kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, địa chỉ số 99 Đường Hùng Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

ĐT: 02363.835380.

                                                                                                            Hồng Loan